Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Airijos ūkininkų patirtis apmokestinime: ko galime pasimokyti mes?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Printer Friendly, PDF & Email

Praėjusią savaitę pristačiau Lenkijos ūkininkų mokesčių sistemą. Šiandien paklabėsime apie kitos, Lietuvai artimos šalies, Airijos, žemės ūkio mokesčių sistemą.

Airijoje tik nedidelei daliai ūkininkų ūkis yra vienintelis pinigų šaltinis. Naujienų portalo agriland.ie duomenimis net 70 proc. šios šalies ūkininkų turi papildomus darbus. Kitu atveju jie tiesiog neišgyventų. Bene didžiausia priežastis, kodėl airiai privalo ieškotis papildomo darbo – nedideli ūkiai ir su tuo susiję nedidelės pajamos.

Airija, kaip ir jos kaimynė Didžioji Britanija, apmokestindama ūkininkus ir žemės ūkio įmones taiko tam tikras lengvatas ir investicijų skatinimo priemones, kurios yra bendros mokesčių sistemos instrumentai. Tokiu vidurio keliu eina Olandija, Danija, Ispanija ir kt. valstybės. Airijos ūkininkų apmokestinimo sistemą sudaro:

• pajamų mokesčiai;

• turto mokesčiai (nekilnojamojo gyvenamojo turto mokestis - mokamas vietos savivaldybėms; turto paveldėjimo ir dovanojimo, kaip „kapitalo įgijimo", mokesčiai; nuosavybės perleidimo mokestis);

• vartojimo mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM), akcizai (žemės ūkio veikloje akcizo mokesčiai susiję su anglies dvideginio emisija ir energijos naudojimu), aplinkos mokesčiai, transporto priemonių mokesčiai.

Airijos ūkininkų pajamų mokesčio apmokestinimo objektas yra asmens metinės pajamos (Airijoje, kaip ir Didžiojoje Britanijoje, fiskalinė našta apskaičiuojama atskirai kiekvienai pajamų grupei), kurias sudaro: pajamos iš vertybinių popierių (visų pirma Vyriausybės vertybiniai popieriai); pajamos iš ūkinės ir profesinės veiklos, įvairios pajamos iš kapitalo, tarp jų palūkanos už suteiktas paskolas, pajamos iš užsienyje esančio nekilnojamojo turto; pajamos iš darbo (apima atlyginimus, pensijų išmokas, rentą iki gyvos galvos, t. y. atlyginimą už savininko naudojamą turtą, žemę, išlaikymą mainais už kapitalo naudojimą; pajamos iš dividendų.

Apmokestinant pajamų mokesčiu ūkininkus ir kitus fizinius asmenis Airijoje, taikoma supaprastinta progresinė apmokestinimo sistema, kurią sudaro du mokesčių tarifai – 20 ir 41 proc. Tarifo dydis labai tampriai susietas su konkretaus ūkininko šeimos finansine situacija (žr. Lentelę).

Airijos ūkininkų pajamų apmokestinimas

Ūkininko, kaip fizinio asmens metinės pajamos, kurias sudaro pajamos iš vertybinių popierių, pajamos iš ūkinės ir profesinės veiklos, įvairios pajamos iš kapitalo, pajamos iš užsienyje esančio nekilnojamojo turto; pajamos iš darbo (apima atlyginimus, pensijų išmokas, rentą iki gyvos galvos, t.y. atlyginimą už savininko naudojamą turtą, žemę, išlaikymą mainais už kapitalo naudojimą; pajamas iš dividendų.

Pajamos, neviršijančios 32 800 eurų per metus, kai asmuo neaugina vaikų

20

Pajamos, neviršijančios 36 800 eurų per metus, kai asmuo vienišas arba našlys ir turi teisę naudotis vienišo asmens lengvata

20

I pajamų lygis: iki 41 800 eurų per metus, kai apmokestinamos bendrosios sutuoktinių (šeimos) pajamos

20

II pajamų lygis: pajamos, didesnės kaip 41 800 eurų per metus

41

Airijos mokesčių sistemoje yra lengvatų, taikytinų asmenims, kurių pajamos apmokestinamos 20 proc. tarifu. Mokesčių mechanizmas funkcionuoja taip, kad pajamoms viršijus nustatytą neapmokestinamųjų pajamų ribą, lengvatos gali būti netaikomos, tačiau jų taikymas gali būti nukeltas į ateinančius metus. Pagrindine laikoma vadinamoji personalinė mokestinė lengvata, kuri gali sudaryti ne daugiau  kaip  1 650 eurų vienam asmeniui per metus. Smulkiesiems pusiau natūriniams ūkiams labai svarbi vadinamoji vyresniojo amžiaus asmenų lengvata, numatanti, kad mokesčių mokėtojai, kuriems sukako 65-eri ir vyresni, yra atleidžiami nuo pajamų mokesčio, jei jų metinės pajamos yra ne didesnės kaip 25 tūkst. eurų. Dvigubas neapmokestinamųjų pajamų dydis taikomas sutuoktiniams, iš kurių bent vienas atitinka amžiaus kriterijų.

Airijoje taikoma gana daug pajamų mokesčio lengvatų: vaikų priežiūros lengvata, indėlių palūkanų lengvata įsigyjant, arba pasistačius gyvenamąjį būstą, asmenų, besiverčiančių individulia veikla metinė pajamų apmokestinimo lengvata, taikant 550 eurų mokestinę lengvatą, sveikatos išlaidų lengvata, renovacijos skatinimo lengvata, taikomas asmenims, kurie renovuoja, taiso, arba atlieka kitus atnaujinimo darbus gyvenamajame būste, name (įskaitant nuomojamą), lengvata mokantiems palūkanas už vartojimo kreditą, mokymosi lengvata.

Facebook komentarai