Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Apdovanoti sėkmingiausi ateities kaimo kūrėjai

Autorius: Agroeta
Lietuvos kaimo tinklas apdovanojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) projektų konkurso „Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai“ nugalėtojus.
Lietuvos kaimo tinklas apdovanojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) projektų konkurso „Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai“ nugalėtojus.
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos kaimo tinklas apdovanojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) projektų konkurso „Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai“ nugalėtojus.

Šis renginys suburia ne tik KPP projektų vykdytojus, bet ir visus, besidominčius KPP teikiamomis galimybėmis. Konkurso nugalėtojai, sėkmingai įgyvendinę projektus, finansuojamus iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto, savo pavyzdžiu ir pastangomis įkvepia ne vieną siekti ir realizuoti savo sumanymus bei prisidėti prie ateities kaimo vietovių gerovės kūrimo.

2022 m. „Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose” (AKKA), atsižvelgiant į skirtingas KPP priemones, buvo išskirtos 5 nominacijos, kiekvienoje jų išrinkti I-III vietų nugalėtojai.

Nugalėtojai

Nominacijoje „Pažangus ūkis“ I-osios vietos nugalėtoja už naujovių diegimą žemės ūkio srityje  tapo Daiva Kvedaraitė, įgyvendinusi projektą „Trumposios maisto tiekimo grandinės kūrimas“. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įvairios įrangos, įkurta  interneto svetainė.

II-ąją vietą užėmė Aurelija Bakanauskienė, įkūrusi ekologinį gyvulininkystės ūkį, o III-ąją  – Julius Martišius, investuojantis į pieno ūkį.

Nominacija „Pažangus verslas“ skirta už naujovių diegimą ne žemės ūkio verslo srityje. Šioje nominacijoje I-ąją vietą užėmė Regina Žemaitienė, įgyvendinusi projektą „Reginos Žemaitienės verslo pradžia kaimo vietovėje“. Ji įgyvendino unikalią idėją – naudojantis informacinių technologijų galimybėmis sukurti kūrybines – gamybines dirbtuves, kuriose būtų kuriami, projektuojami ir gaminami ekonominės klasės planšetiniai spausdintuvai.

II-osios vietos laimėtoja tapo Gabrielė Jauniūtė, įgyvendinusi siuvimo paslaugų plėtros projektą. III-osios vietos nugalėtoju tapo Nerijus Lekavičius, sukūręs ir Ginučių kaimo lankytojams pasiūlęs mobilias maitinimo ir vaikų pramogų paslaugas.

Už mokslo ir žinių skatinimą, inovacijų kūrimą ir sklaidą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse buvo įsteigta nominacija „Inovacijų lopšys“. I-ąja vieta džiaugėsi  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) atstovai, įgyvendinę projektą „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis“. LAMMC Žemdirbystės institute buvo atliekami lauko eksperimentai –tirtas herbicidų, augimo reguliatorių, insekticidų ir fungicidų efektyvumas žieminiuose kviečiuose ir žieminiuose rapsuose.

Biržų krašto muziejus „Sėla, pastato rūsyje įkūręs unikalias ekspozicijas, džiaugėsi II-ąja vieta, o Vygantas Januševičius, liofilizacijos technologiją panaudojęs česnakų ūkyje, užėmė III-ąją vietą.

Nominacija „Drauge su gamta“ buvo skirta už aplinkai draugiškų metodų taikymą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse. Šioje nominacijoje I-oji vieta  už sėkmingai įgyvendintą projektą „Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai“ skirta Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos šeimininkams. Šis projektas ypatingas tuo, kad pasirinko darnos su gamta idėją – pritaikė rūsį šikšnosparniams žiemoti, sukūrė edukacines programas, skirtas supažindinti lankytojus su šikšnosparnių gyvenimu.

Melkio mokyklos atstovai, sėkmingai įgyvendinę projektą „Vietos bendruomenės sveikos mitybos įpročių skatinimas“, pelnė II-ąją vietą, o Vytauto Didžiojo universiteto atstovai džiaugėsi III-iąja vieta, kuri skirta už nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atstatymo tyrimus.

Nominacija „Gerovės kūrėjai“ skirta už pažeidžiamų grupių įtrauktį skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą. I-osios vietos nugalėtoja tapo VšĮ „Vilties sodas“, įgyvendinusi projektą „Dienos socialinės globos centro „Vilties sodas“ įkūrimas. Įstaiga savo  patalpose nusprendė teikti dienos užimtumo paslaugas proto negalią turintiems asmenims. Tai pirmoji socialinio verslo įstaiga Panevėžio rajone, teikianti dienos užimtumo, socializacijos, globos ir priežiūros paslaugas suaugusiems sutrikusio intelekto žmonėms.

II-osios vietos laureate tapo Dacijonų kaimo bendruomenė, įgyvendinusi idėją teikti socialines paslaugas savo bendruomenės ir gretimų bendruomenių nariams. III-iąja vieta džiaugėsi visuomeninės organizacijos „Spalvotas veidas“ atstovai, ėmęsi iniciatyvos ir pradėję jaunimo erdvių atnaujinimo darbus.

Laimėtojus atrinko Gerųjų projektų pavyzdžių darbo grupė, kurią sudarė Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.

2023 m. AKKA projektų atrankos pirmasis etapas prasidės šių metų pabaigoje.

 

Facebook komentarai

bas

a