Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Astrida Miceikienė: Mokesčių teisės aktų pasikeitimai įsigalios greičiau

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos mokesčių sistema įvardijama kaip labai dažnai besikeičianti, nestabili. Nors verslo aplinkos vertinime „Doing business“ Lietuva 2020 metais įvardijama kaip padariusi pažangą mokesčių mokėjimo srityje, nes nuo 11 iki 10 sumažėjo verslo įmonių mokamų mokesčių skaičius ir mokesčių sumokėjimo trukmė, bet verslo bendruomenės ir ekspertų Lietuvos mokesčių sistema įvardijama kaip dažnai besikeičianti, nestabili.

Prie šios problemos prisidės ir 2020 m. birželio 30 d. Lietuvoje įsigalioję Lietuvos Respublikos Teisėkūros pagrindų įstatymo bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai. Pagal šiuos pakeitimus, mokesčių administravimo įstatymas buvo papildytas specialiąja išlyga. Ši išlyga leidžia LR mokesčių įstatymams, nustatantiems naujus mokesčius, mokesčių tarifus, lengvatas, sankcijas arba pakeičiantys apmokestinimo tvarką, įsigalioti anksčiau nei po 6 mėnesių nuo oficialaus paskelbimo dienos. 

Tai reiškia, kad naujos teisės aktų nuostatos leidžia nustatyti ir taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų pakeitimus anksčiau nei po šešių mėnesių nuo tokių įstatymų oficialaus paskelbimo esant nepaprastam įvykiui, kurio valstybės valdžios institucijos negali kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansinei būklei, arba didelis ekonomikos nuosmukis.

Iki šios specaliosios išlygos įsigaliojimo, Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių teisės aktų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliojo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos.

Ši nuostata nebuvo taikoma tik su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu susijusiems Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų pakeitimo (papildymo) įstatymams, teisės aktams, kuriais Lietuvos nacionalinė teisė derinama su Europos Sąjungos teise.

Taigi, nuo 2020 m. birželio 30 d. priėmus naujas mokesčių teisės aktų normas, 6 mėnesių terminas netaikomas situacijoms, jeigu keičiami Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai dėl susidariusių svarbių išimtinių aplinkybių, taip pat kai tokie pakeitimai reikalingi nepaprastosios padėties įvedimo tikslams pasiekti ar valstybės gynybai, kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms mobilizacijos ar karo padėties metu atlikti.

Lietuvos mokesčių politikos vertinimas „Doing business 2020“ tyrime vertinant verslo aplinką:

Mokesčių mokėjimų skaičius per metus – 10.

Bendras mokesčių ir įmokų tarifas, proc. nuo pelno – 42,6.

Mokesčių sumokėjimo trukmė, valandomis per metus  – 95.

Tarp visų EBPO organizacijos narių, kurios vertinamos šiam tyrime Lietuva mokesčių srityje yra 18 pozicijoje, Latvija  16, Estija 12 pozicijoje.

Facebook komentarai