Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

brolijos baneriukas

 

 

Zemes ukio technikos brolija

Astrida Miceikienė: ūkininkams aktualus turto nuomos apmokestinimas

Autorius: Agroeta
Astrida Miceikienė: ūkininkams aktualus turto nuomos apmokestinimas
Astrida Miceikienė: ūkininkams aktualus turto nuomos apmokestinimas
Printer Friendly, PDF & Email

(Kaunas, kovo 12 d.) Jau keletą metų vyko diskusijos dėl turto nuomos apmokestinimo, šešėlinės rinkos apimčių šioje veikloje, mokesčių apskaičiavimo.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertų atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad šeši iš dešimties apklaustųjų Lietuvoje per pastaruosius metus įsigijo prekių ir paslaugų žinodami ar įtardami, kad pardavimai nėra apskaitomi. O net 35 proc. pirko iš nelegalių pardavėjų. Nepaisant ekonomikos augimo per pastaruosius trejus metus  perkančiųjų šešėlyje mažėjo vos keliais procentiniais punktais.

2018 metais, įgyvendinus mokesčių reformą, kurios vienas iš tikslų – sumažinti šešėlinę ekonomiką šalyje, iš dalies pasikeitė turto nuomos apmokestinimas.

Čia reikia išskirti keletą apmokestinimo aspektų, aktualių ūkininkams.

Jeigu ūkininkas nuomojasi iš kito fizinio asmens nekilnojamąjį pagal prigimtį turtą ūkio veiklai vykdyti, visais atvejais tai yra A klasės pajamos ir gyventojų pajamų mokestį turi išskaičiuoti bei sumokėti turto nuomininkas, tai yra nagrinėjamu atveju ūkininkas. Pavyzdžiui, ūkininkas iš gyventojo nuomojasi žemės plotą ar sandėlį grūdų sandėliavimui. Jis turi apskaičiuoti ir sumokėti iš sutartos nuomos kainos 15 proc. gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir jį pervesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, likusią po mokesčio sumą – sumokėti nuomotojui.

Teisės aktais nustatyta, kad gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, tame tarpe ir ūkininkas, arba gyventojas, vykdantis veiklą įsigijus verslo liudijimą nuo 2018 m. sausio 1 d. išmokėjęs kitam gyventojui išmokas už nekilnojamojo turto nuomą, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą iki kito mėnesio 15 d. bei metinės deklaracijos GPM312 formą, kuri turi būti pateikta metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos.

Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas, tarp jų ir ūkininkas, nuomojasi iš kito gyventojo nekilnojamąjį turtą individualiai veiklai vykdyti ir nuompinigius moka kas mėnesį, tai išmokėdamas išmokas iki mėnesio 15 d., jis privalo iki to paties mėnesio 15 dienos sumokėti pajamų mokestį. Jeigu išmokas už turto nuomą gyventojas išmoka nuo 15 iki to mėnesio paskutinės dienos pajamų mokestį privalo sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. Tais atvejais, kai nuomos pajamos išmokamos vieną kartą per metus ar kas ketvirtį, išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta iki 15 dienos arba iki to mėnesio paskutinės dienos.

 Jeigu ūkininkas nuomojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį  turtą iš fizinio asmens, įsigijusio verslo liudijimą, jis neturi išskaičiuoti ir mokėti gyventojų pajamų mokesčio, nes tokia prievolė yra nustatyta gyvenamosios paskirties savininkui, kurią jis atliko įsigydamas verslo liudijimą.

Jeigu ūkininkas, kaip fizinis asmuo, nuomojasi nekilnojamąjį turtą asmeniniais tikslais, pajamų mokesčio nuo išmokamų turto nuomos pajamų kitam gyventojui išskaičiuoti neprivalo.

Tokiu atveju pajamų mokestį sumoka pats gyventojas, nuomojantis nekilnojamąjį turtą.

Kitokio turto nuomos pajamos, gyventojui išmokamos kaip ne individualios veiklos turto nuomos pajamos, gautos iš kito fizinio asmens, priskiriamos gyventojo B klasės pajamoms, nuo kurių mokestį apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti turi pajamas gavęs gyventojas.

Pajamos iš turto nuomos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Su gyventojui priklausančio turto naudojimu susijusios išlaidos (pvz., abonentiniai mokesčiai – pagrįsti dokumentais) nelaikomos gyventojo pajamomis, jeigu apmokama už tuos laikotarpius, kai šiuo turtu faktiškai naudojosi (nuomos ar kitos sutarties pagrindu) ne pats turto savininkas, o kitas asmuo.

Gyventojo pajamomis natūra taip pat nelaikomos kito asmens apmokėtos sumos už sunaudotą el. energiją, vandenį, apskaičiuotos atitinkamais matavimo prietaisais.

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai