Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Dar mėnesį galima teikti paraiškas gauti subsidiją vandenų taršai mažinti

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Įmonės ir kiti ūkio subjektai, planuojantys diegti ar atnaujinti technologinius procesus ir įrenginius, mažinančius gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, dar gali suskubti tam gauti subsidiją. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų.

Šių projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2021 m. skirta 1 mln. eurų.

Kvietimą teikti paraiškas paskelbė paramą administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31 d.

Finansavimas numatytas projektams, kuriuos įgyvendinus gamybinėse nuotekose, išleidžiamose tiesiogiai į gamtinę aplinką arba centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą, bus sumažintas teršalų kiekis (BDS7, bendrojo azoto ir bendrojo fosforo), ar šių medžiagų išleidimas su gamybinėmis nuotekomis palaipsniui bus visiškai nutrauktas. Subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Taip įmonės ir kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali prisidėti prie vandenų taršos mažinimo. Lietuvoje yra 1183 paviršiniai vandens telkiniai, 48 proc. iš jų neatitinka geros būklės kriterijų, daugiausiai upių ir ežerų. Paviršinė tarša iš prastai tvarkomų nuotekų sistemų pirmiausia patenka į paviršinius vandenis, o jais pasiekia jūrą. Gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu netinkamai tvarkant nuotekas, į paviršinį vandenį gali patekti pavojingų medžiagų – farmacinių preparatų, naujos kartos patvarių organinių teršalų.

Direktyva, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, įpareigoja ES valstybes nares neleisti prastėti paviršinių vandens telkinių būklei ir ne vėliau kaip iki 2027 m. pasiekti gerą jų būklę. LAAIF programos subsidijos – viena iš priemonių šiems tikslams pasiekti.

Pažymėtina, kad nuo 2027 m. gruodžio 31 d. gamybinių nuotekų valymo įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2020 m. gruodžio 3 d. išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba Taršos leidimai ir nuo 2020 m. gruodžio 3 d. naujai planuojamiems ar įrengiamiems gamybinių nuotekų valymo įrenginiams bus taikomi griežtesni išleidžiamų nuotekų užterštumo azotu, bendruoju fosforu normatyvai, taip pat nustatomi normatyvai skendinčių medžiagų išleidimui. Ši priemonė padėtų pasirengti šių reikalavimų įgyvendinimui.

Facebook komentarai