Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Darbuotojas vyksta į komandiruotę užsienyje: ką reikia žinoti buhalteriui?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Printer Friendly, PDF & Email

Sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydis — 607 Eur, minimalusis valandinis atlygis— 3,72 Eur (MVA).  Šie dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnį neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius.

Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu/valandiniu tarifiniu atlygiu bei dydžiais — MMA (MVA) padaugintas iš Nutarimo Nr. 99 2.5 papunktyje nustatyto koeficiento. Šis papunktis yra pakeistas nuo šių metų sausio 1 d. 

Pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojančias minėto nutarimo Nr. 99 2.5 papunkčio nuostatas komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65.

Taigi, apskaičiuojant pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruotės į užsienį dienpinigius, darbuotojui nustatytas darbo užmokestis/valandinis tarifinis atlygis turi būti lyginamas su dydžiais — MMA (607 Eur) x iš koeficiento 1,65 (iki pakeitimo galioja MMA (555 Eur) x iš koeficiento 1,3) arba MVA (3,72 Eur) x iš koeficiento 1,65 (iki pakeitimo – MVA (3,39 Eur) x iš koeficiento 1,3).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama:

•                   visa komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:

- darbuotojo darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 1 001,55 Eur

arba

•                   darbuotojui taikomas valandinis tarifinis atlygis yra lygus arba didesnis už 6,138 Eur.

Jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba valandinis tarifinis atlygis yra mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių suma yra ribojama. Tokiu atveju pajamų mokesčiu neapmokestinami komandiruotėms į užsienį̨ nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.

Dar vienas pakeitimas aktualus įmonių vadovams. Nuo 2020 m. sausio 1 d. komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100 procentų (taikoma apskaičiuojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną).

Žinotina, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Jei mažosios bendrijos vadovas, kuris nėra mažosios bendrijos narys (veikia pagal paslaugų sutartį), vyksta į komandiruotę, tai jam apmokėtos komandiruočių kompensacijos (kelionės, apgyvendinimo ir kt. išlaidos ) laikomos teikiamos paslaugos dalimi. Vadinasi, mažosios bendrijos vadovui išmokėtos komandiruočių kompensacijos laikomos mažosios bendrijos vadovo pajamomis, gautomis pagal paslaugų sutartį.

Kai mažosios bendrijos vadovas yra ir mažosios bendrijos narys, komandiruočių kompensacijos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei neviršija LR Vyriausybės nustatytų normų. Kompensacijos nelyginamos su iš mažosios bendrijos išsiimtomis pajamomis.

Facebook komentarai

bas

a