Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Dėl medžioklės lankais ministrui stuburą sulaužė savi

Autorius: Vytautas RIBIKAUSKAS
Taip buvo iš medžioklinio šautuvo "snaiperių" sužalotas šernas, kuris ilgą laiką dar buvo gyvas, bet badavo. Tad jį teko pribaigti.
Taip buvo iš medžioklinio šautuvo "snaiperių" sužalotas šernas, kuris ilgą laiką dar buvo gyvas, bet badavo. Tad jį teko pribaigti.
Printer Friendly, PDF & Email

Aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai pasirašius įsakymą dėl galimybės nuo 2022 m. medžioklėje naudoti lankus, kilo protu nesuvokiamas ažiotažas. Keistai klostosi medžioklės, o iš dalies ir miškininkystės reikalai nepriklausomoje Lietuvoje.

Asfaltiniai gamtos mylėtojai savo kauksmais užstelbia bet kokias racionalias idėjas šiose srityse. Nepaisant vietos bendruomenės protestų ir miškininkų nuomonės, jie net teismuose laimi gražaus Punios šilo pavertimo rezervatiniu šabakštynu bylą, o kuo nori paversti medžioklę, iš viso nesuprasi. 

Jiems netinka medžioklės būdai, medžiokliniai ginklai ir kiti įrankiai, prožektoriai, medžiokliniai šunys, o ir pati medžioklė laikoma nusikalstama veikla, žvėrių žudymu ir jokiais argumentais jų neįtikinsi galvoti kitaip.

Gal medžiotojai žvėris turėtų mirtinai užkutenti, kaip, pasak anekdoto, suvalkiečiai skerdžia kiaules... Keista ir žiniasklaidos priemonių reakcija. Matyt, jau nusibodo karūnuotojo viruso problemų viešinimas, tad medžioklės su lankais klausimas tapo nelyginant šviežias oro gurkšnis viruso nustekentiems žiniasklaidos plaučiams ir šį klausimą išpūtė iki neregėto masto burbulo.

Ištisą parą, kas pusvalandis, iš visų kampų tik ir skamba pavojaus varpai, kaip bus blogai vargšams laukiniams žvėreliams, kaip jie kankinsis subadyti iš lankų paleistomis strėlėmis. Radijo ir televizijos laidose visais kanalais nabagas aplinkos ministras nepajėgia tinkamai klausimo esmę išaiškinti gausiems oponentams, kurių gretose tokios įžymybės kaip visas aplinkosaugos problemas puikiai išmanantys: gamtos apsaugos asociacijos "Baltijos vilkas" pirmininkas Andrius Laurinavičius, šios asociacijos narys Vaidas Balys, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.

Keisčiausia, kad dabar didžiausiais medžioklės ir ginklų žinovais tapo žurnalistai, netgi politologai, nors ir nemedžiojantys Seimo ir Vyriausybės nariai, nekalbant jau apie asfaltinius gamtos mylėtojus ir jų vadus. Medžiotojams ir tikriems ginklų specialistams belieka slėptis krūmuose...

Ministras kaltinamas diskusijos nebuvimu  

Pagrindinis visuomeninių aplinkosauginių organizacijų vadovų ir jų narių kaltinimas ministrui yra plačios diskusijos nebuvimas, prieš pasirašant įsakymą dėl lankų panaudojimo medžioklėje galimybės. O ir pats ministras painiojasi, negalėdamas tiksliai atsakyti, ar lankų klausimu buvo diskutuota Medžioklės taryboje. Tačiau kaip diskutuoti su "Baltijos vilko" veikėjais, kai pagrindiniai jų argumentai yra peticijos, marširavimas su plakatais ir šūkiais Vilniaus gatvėse ar staugimas po Aplinkos ministerijos langais.

Peticiją prieš lankų naudojimą medžioklėje pasirašė dešimtys tūkstančių piliečių, tačiau ar bent keletas iš jų žino šiuolaikinio modernaus medžioklinio lanko techninius duomenis? 

Asfaltinių gamtos mylėtojų atstovai puolė net iki tokio žemo lygio, jog peticijos dalyviams po nosimis kaišiojo Jono Biliūno apsakymą „Kliudžiau“ apie vaikų pasigaminto lanko strėle sužeistą kačiuką. Matyt, peticiją pasirašiusieji buvo įtikinti, kad taip lankų strėlėmis bus žalojami ir kankinančiai mirčiai pasmerkiami ir žvėrys – tad kaip nestosi mūru prieš tokį blogį. Piliečiai pamanė, kad įteisinus lankų naudojimą medžioklėje, visi medžiotojai suries lankus iš lazdynų krūmų stiebų, strėlių galuose įtvirtins vinis ir puls šaudyti briedžių ir kitų žvėrių. Tačiau šiuolaikinis lankas – tai ne J. Biliūno aprašytasis, vaikų sulenktas iš karklo vytelės, o modernus galingas ginklas, turintis tinkamą, net optinę taikymo įrangą ir reikiamą galią užmušti net stambius žvėris. Net ir senų laikų lankai buvo galingi ginklai tiek karuose, tiek ir medžioklėje. Indėnai tikru medžiotoju laikė vyrą, kuris iš lanko paleista ta pačia strėle galėdavo kiaurai perverti kartu suaugusį bizoną ir už jo stovintį jauniklį.

Ir ko tada vertos tokios peticijos, kai jas pasirašo "Baltijos vilko" narių specialiai suklaidinti ir nuolatos atkakliai apskritai prieš medžioklę nuteikinėjami piliečiai, neturintys jokių žinių apie įvairių medžioklinių ginklų galimybes, medžioklės būdų taikymą ir kitus su medžiokle susijusius procesus.

Kažkodėl į diskusijas dėl lankų naudojimo medžioklėje nekviečiami apie tokias medžiokles išmanantys ir turintys praktinį patyrimą Lietuvos šaudymo iš lanko asociacijos nariai, kurie diskusijas dėl lankų sugrąžinimo į medžioklę veda jau nuo pat lankų medžioklėje uždraudimo 2004 m.

Šaudymo iš lanko asociacijos atstovai apie medžioklinių lankų techninius duomenis, kaunamąją galią ir tinkamumą naudoti medžioklėje, pateikiant daug pavyzdžių apie tokias medžiokles daugelyje pasaulio šalių, Kauno medžiotojų sąjungos valdybos narius supažindino dar 2012 m. bei praktiškai pademonstravo šaudymą iš lanko į taikinį.

Pabandę tai daryti valdybos nariai įsitikino, kad tai nėra paprastas ir lengvas užsiėmimas. Ir dabar ši asociacija yra pateikusi Aplinkos ministerijai raštą „Kreipimasis dėl medžioklės taisyklių pakeitimo“, kuriame aiškinama lankų naudojimo medžioklėje galimybės.

Rašte apžvelgiama medžioklės su lankais patirtis kitose Europos ir Amerikos šalyse. Asociacijos atstovai pateikia ir konkrečius pavyzdžius iš medžioklės su lankais statistikos. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje per medžioklės sezoną su lankais sumedžiojama daugiau kaip 1,1 milijono baltauodegių elnių. Danijos mokslinė studija apie stirninų medžioklę lankais yra nustačiusi, kad tokiose medžioklėse sužeistų žvėrių skaičius nesiekia 2 procentų. Kiti tyrimai rodo, kad elnių medžioklėse su lygiavamzdžiais šautuvais, šaudant  kulkomis, sužeistų žvėrių skaičius siekia net 7 procentus. Tai kodėl tokie duomenys nepateikiami visuomenei diskusijų su ministru laidose? Spardoma į vienus vartus...

Svarbiausia ne ginklai, o medžiotojų kultūra

Nereikia tikėtis, kad įteisinus medžioklę lankais, visi medžiotojai puls pirkti brangius lankus ir, nutrenkę šalin graižtvinius šautuvus, sėlins prie žvėrių, kaip tai darė indėnai, prieš jų aplinkoje atsirandant šaunamiesiems ginklams. Medžioklė su lanku specifinis ir gana sunkus užsiėmimas. Pradedančiajam iš viso sunku pirmą kartą iššauti iš modernaus lanko be instruktoriaus pagalbos. Su lankais medžios tik maža saujelė tokios medžioklės entuziastų, kurie jau įvaldę šios medžioklės specifiką ir turintys patirtį. Na, gal dar atsiras vienas kitas jų pasekėjas, tad kam daryti iš viso šio reikalo pasaulinio masto problemą, laikinai net užstelbiančią koronoviruso klausimus? Tegul nedidelė medžiotojų grupė vykdo medžioklę su lankais, juolab kad tokios medžioklės smerkėjai kaip pagrindinį argumentą "prieš" gali pateikti tik vargšą J. Biliūno katinėlį.

Lankas nebūtų populiarus ir tarp brakonierių. Šiandieniniai brakonieriai apsiginklavę moderniais ginklais, turinčiais naktinio matymo ir visokius kitokius taikiklius, o, vengdami pasigarsinti, užsideda garso slopintuvus. Tačiau nereikia brakonieriams dabar bijoti išsiduoti šūvių garsais. Kas dabar kaip nors reaguoja, išgirdęs miške šūvį? Eigulių beveik nelikę – tik vienas kitas per visą Lietuvą, kad pareigybė neišnyktų.

Girininkai gyvena miestuose, medžiotojai darbo metu darbovietėse, nutolusiose nuo medžioklės plotų. Be to, miškininkai visiškai nušalinti nuo medžioklės proceso reguliavimo. Tai ir būdamas miške, bet nebūdamas medžiotoju, girininkas nepuls ieškoti šūvį paleidusio asmens, nes neturi jokių žinių, ar tai nevyksta teisėta medžioklė. Tad tik dėl įvairovės brakonieriai tikrai su lankais nevargs.

Tačiau ar ginklai daugiausiai apsprendžia žvėrių sužeidimų mastą? Nekultūringo, nesąžiningo medžiotojo rankose kiekvienas, kad ir moderniausias ginklas gali tapti masiško žvėrių žalojimo įnagiu, kaip pats paprasčiausias lygiavamzdis vienvamzdis ar lankas tikro medžiotojo rankose bus kultūringos medžioklės, nepaliekant sužeistų žvėrių, įrankiu. Nesąžiningam medžiotojui nepadės ir ministro K. Mažeikos nuolatos propaguojamos šaudyklos medžiotojų treniruotėms ir sutankinti medžiotojo praktinio šaudymo  egzaminai.

Taiklus šaudymas šaudyklose nebūtinai tiesiogiai koreliuoja su medžioklėse sužeistų žvėrių skaičiumi. Yra jaunuolių, kurie iš graižtvinio šautuvo į žvėris pila ir 500 m. atstumu ir po to dar giriasi elektroninėje erdvėje. Ne kartą yra tekę pribaiginėti tokių "snaiperių" sužalotus šernus su nusprogdintais žandikauliais, nukapotomis kojomis. Bet ar dėl to galima kaltinti ginklus? Problema ne ginkluose, o nekultūringų medžiotojų smegeninėse. Todėl, užuot draudus kai kurių ginklų naudojimą (ir atsisakant, o kas galėtų paneigti, dėl draugų verslui reikalingų šaudyklų steigimo), reikėtų daugiau dėmesio skirti medžiotojų kultūros kėlimui.

Pribaigė savi

Nors kartą bandęs pademonstruoti turintis tvirtą stuburą aplinkos ministras neatsilaikė. Diskusijose su asfaltiniais gamtos mylėtojais ir Seimo opozicija jis dar gal būtų atsilaikęs, tačiau koją pakišo savi partijos bičiuliai. Ar tokie jau geri lankų ir medžioklės jais žinovai yra premjeras Saulius Skvernelis ir žaliųjų valstiečių partijos vedlys Ramūnas Karbauskis, kad be jokių abejonių, be diskusijų ir svarstymų sutartinai išrėkė garsų "Ne"? Sunku patikėti jų geru nusimanymu apie lankų technines galimybes, užtikrinančias kultūringą medžioklę, išvengiant didelio žvėrių sužalojimo procento. Tačiau visai patogi proga iš viso šio šaršalo padaryti politiką.

Prieš lankų naudojimą medžioklėje, tegul ir suklaidintų, peticiją pasirašė arti 100 tūkstančių balsuotojų, o medžiotojų yra tik apie 30 tūkstančių. Iš tų 30 tūkstančių nemažai medžiotojų daliai lankai iš viso nerūpi, o yra ir nusistačiusių prieš medžioklę lankais. Rinkimai ant nosies, o peticijas pasirašinėjantys piliečiai, ko gero, bus drausmingi ir vieningi rinkimuose, tad kodėl savo pusėn nepatraukus kuo daugiau rinkėjų. Tad aplinkos ministrui teko tik nuleidus galvą liepti viceministei  punktą apie lankų  naudojimo galimybės medžioklėje įteisinimą nuo 2022m. iš įsakymo išbraukti. Sunku ministrui turėti tvirtą stuburą – geriau it nendrei linguoti pavėjui...

Seimas ima į savo rankas

Dar daugiau, įsižeidęs Seimas nusprendė, kad aplinkos ministras neturi kompetencijos nustatinėti, kokie įrankiai ir priemonės gali būti naudojami medžioklėje. Tai turi daryti Seimas, leidžiant Medžioklės įstatymo pataisas. Dabar jau didžiausia medžioklės žinove tapo Seimo narė Virginija Vingrienė, kuri paruošė Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr.IX-966 papildymo 5-1 straipsniu įstatymą, kur užsimota iš medžioklės proceso pašalinti ne tik lankus, bet ir durklus bei medžioklinius prožektorius. Įstatymo papildymo įstatymas bus teikiamas pasirašyti Prezidentui. Tikėtina, kad tas parašas bus gautas, nes ir Prezidentui rūpi reitingų balai...

Tuo tarpu medžioklėje nelabai kas ir pasikeis – buvę nebuvę tie lankai. Daugumai medžiotojų jie visai neįdomūs. Tačiau nežinai žmogus – verkti ar juoktis, kai iš visiško niekalo išpučiamas globalios problemos burbulas, lyg tai aplinkosaugininkams, seimūnams, vyriausybės nariams, politologams, komentatoriams ir miniai žurnalistų  visiškai nebūtų kas veikti... 

Facebook komentarai