Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Dėl paramos žemės ūkio produktams perdirbti sudarytos paraiškų pirmumo eilės 

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Paraiškos investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą finansuoti buvo renkamos vasarą. Nacionalinė mokėjimo agentūra jau atliko pateiktų paraiškų prioritetinį vertinimą – kviečiame susipažinti su rezultatais.

Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

2020 m. liepos 20 d. – rugpjūčio 21 d. paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 14 705 213 Eur paramos lėšų. Šiuo laikotarpiu iš viso žemės ūkio perdirbėjai pateikė 26 paraiškas, kuriose bendra prašoma paramos suma sudarė 7 386 247 Eur. Kadangi skiriama paramos suma lygiomis dalimis padalinta 10 Lietuvos apskričių, tai kiekvienoje apskrityje pareiškėjai gali pretenduoti į ne didesnę kaip 1,47 mln. Eur paramą. Taigi kiekvienoje apskrityje situacija dėl projektų finansavimo skiriasi priklausomai nuo pateiktų paraiškų skaičiaus ir jose prašomos paramos sumos.

Daugiausia paraiškų pateikta Panevėžio ir Vilniaus apskrityse

Panevėžio ir Vilniaus apskrityse pateikta daugiausia paraiškų, jose bendra prašoma paramos suma didesnė, negu buvo skirta vienai apskričiai (1,47 mln. Eur). Panevėžio apskrityje iš 7 pateiktų paraiškų paramos lėšų užtenka 4 pareiškėjams, Vilniaus apskrityje iš 6 pateiktų paraiškų paramos lėšų pakanka 5 pareiškėjams. Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės apskrityse dėl paramos žemės ūkio produktams perdirbti nesikreipė nei vienas pareiškėjas.

Pažymėtina, kad visos į pirmumo eiles surikiuotos 26 paraiškos surinko privalomą mažiausią projektų atrankos balų skaičių – 35 privalomuosius balus. Panevėžio apskrityje skirtos paramos neužteko 3 paraiškoms, surinkusioms 40–50 atrankos balų, Vilniaus apskrityje 1 paraiškai, surinkusiai 60 atrankos balų.

Kas galėjo teikti paraiškas

Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paramos gavėjams finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.

 Detaliau susipažinti su paramos teikimo sąlygomis bei reikalavimais pareiškėjams galima NMA paskelbtame straipsnyje.

Facebook komentarai