Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Duotas startas investicijoms į valdas: didžiausios paramos sulauks jaunieji ūkininkai ir kooperatyvai, bet užteks ir kitiems

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo vakar pradėtos rinkti paraiškos iš ūkininkų, siekiančių investuoti į savo valdas, o maksimali investicinės paramos suma gali siekti net iki 400 000 eurų. Paraiškos renkamos iki birželio 30 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ .

Įdomu tai, kad šį kartą žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai galės pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu investicinei paramai skirta 57 mln. Eur paramos lėšų, o lengvatinėms paskoloms 8 mln. Eur.

Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Tiesa, paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.

“Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams”, – teigia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Agentūra paaiškina ir kokia veikla remiama. Pavyzdžiui, kai prašoma paramos investicijoms, projekte numatytos investicijos turi būti skirtos tam žemės ūkio sektoriui, kuris bus remiamas (pvz., daržininkystei), ir negali būti naudojamos kitai vykdomai žemės ūkio šakai (pvz., augalininkystei). Visos investicijos turi būti būtinos projektui.

“Investicijos turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.)”, – patikslina NMA.

Jei numatoma keisti specializaciją, paramos intensyvumas apskaičiuojamas pagal paramos intensyvumą to žemės ūkio sektoriaus, į kurį pareiškėjas numato investuoti, o visos projekte numatytos investicijos turi būti susijusios su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu.

Svarbu, kad specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Ši nuostata taikoma nustatant paramos intensyvumą ir atitiktį atrankos kriterijui, kai valdos specializacija keičiama į daržininkystę.

Specializaciją galima keisti tik vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį.

Ne mažiau svarbus yra ir paramos intensyvumas. Pavyzdžiui, gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriai remiami 50 proc. jaunieji ūkininkai ir koopreatyvai gali tikėtis net iki 70 proc. paramos

Augalininkystės sektoriaus paramos intensyvumas sudaro 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Čia jaunieji ūkininkai gali tikėtis iki 60 proc. paramos intensyvumo.

Didžiausia investicinės paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur, kai teikiama investicinė parama bei 400 000 Eur projektui, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola (antroji paramos forma). Didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 200 000 Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 000 Eur.

Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

Facebook komentarai