Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

EK patvirtino 59 mln. EUR Lietuvos paramos žemės ūkiui schemą

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Europos Komisija patvirtino 59 mln. EUR Lietuvos paramos žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros ir žuvininkystės sektorių įmonėms, nukentėjusiems nuo koronaviruso protrūkio, schemą.

Schema buvo patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d. ir gegužės 8 d.

Pagal schemą viešoji parama bus teikiama taip: 1) 9 mln. EUR tiesioginių dotacijų forma, 2) 50 mln. EUR paskolų garantijų forma. Schemos tikslas – patenkinti įmonių, veikiančių žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriuose, likvidumo poreikius ir padėti joms tęsti savo veiklą protrūkio metu ir jam pasibaigus. Tikimasi, kad schema bus naudinga maždaug 1 300 šiuose sektoriuose veikiančių įvairaus dydžio bendrovių.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka Laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Visų pirma, subsidijos palūkanoms ir garantinėms priemokoms kompensuoti neviršija 100 000 EUR vienai pirminės žemės ūkio produktų gamybos įmonei, 120 000 EUR – vienai žvejybos arba akvakultūros įmonei ir 800 000 EUR vienai įmonei, kuri verčiasi veikla kituose sektoriuose. Be to, garantijos yra susijusios su investicinėmis ir apyvartinio kapitalo paskolomis.

Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Facebook komentarai