Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Esate smulkus ūkininkas. Ar užsiregistravote PVM kompensacinio tarifo gavėju?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Smulkūs ūkininkai, parduodami žemės ūkio produkciją, gali gauti PVM kompensacinį priedą. Norėdami gauti šį priedą, jie turi registruotis kompensacinio PVM tarifo gavėjais.

Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti registruojami žemės ūkio produkciją gaminantys ir žemės ūkio paslaugas teikiantys asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, arba yra įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir asmeniniam ūkiui suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus);

2) pinigais ar bet kokia kita forma gautas (gautinas) atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 eurų.

Atkreiptinas dėmesys, jog kompensacinio PVM tarifo gavėju ūkininkas gali būti registruojamas tik tokiu atveju, jeigu jo ir visų jo ūkio partnerių (ūkininko sutuoktinio, pilnamečių šeimos narių ar kitų fizinių asmenų, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį), atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas yra mažesnis kaip 45 000 eurų.

Kompensacinis PVM tarifas yra 6 proc. Visi tokio ūkininko žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjai, turi jam mokėti šį priedą prie mokamos už produkciją ar paslaugas sumos.

Pavyzdžiui, įmonė, PVM mokėtoja, perka iš ūkininko, kompensacinio PVM gavėjo, bulves už 2 000 Eur. Prie šios sumos ūkininkui įmonė dar turi mokėti 6 proc. kompensacinį priedą, tai yra 120 Eur. Iš viso ūkininkui įmonė turi sumokėti 2 120 Eur. Įmonė šį priedą įtraukia į PVM atskaitą.

Ūkininkas, norintis tapti kompensacinio PVM gavėju, turi užpildyti REG815 formos Prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema (toliau – Prašymas) I dalį.

Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pardavimas turi būti įforminamas:

• PVM sąskaitas faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas.

• laisvos formos dokumentu, kai pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas arba kitos ES valstybės narės arba trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo.

Kai žemės ūkio produkciją ir paslaugas įsigyja Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, tai žemės ūkio produkcijos PVM sąskaitą faktūrą ir žemės ūkio paslaugų laisvos formos dokumentą turi išrašyti pirkėjas, PVM mokėtojas.

Kai žemės ūkio paslaugas įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laisvos formos dokumentą turi išrašyti ūkininkas.

PVM mokėtojas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įsigytos žemės ūkio produkcijos ir gautų žemės ūkio paslaugų apskaitos dokumentuose nurodytą kompensacinio priedo sumą nustatyta tvarka turi teisę įtraukti į PVM atskaitą.

Facebook komentarai