Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Gudravimas atsirūgo: kartais tenka grąžinti gautą ES paramą

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Jei ketinote gauti Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones ir dirbtinai sukūrėte sąlygas šiai paramai gauti, visą ją teks sugrąžinti, teigia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Pasak jos, pasitaiko atvejų, kai ūkininkai sukuria sąlygas norėdami gauti papildomų balų už atitiktį tam tikriems projektų atrankos kriterijams.

„Vertinant paramos gavėjų projektus suteikiami atrankos balai, pagal kuriuos atrenkami labiausiai prie numatytų prioritetų ir tikslų įgyvendinimo prisidėsiantys projektai, – aiškina agentūra. – Pavyzdžiui, jei paramos gavėjas įgyvendina projektą pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kurios vienas iš numatytų tikslų yra skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, ir vertinimo metu suteikiami projekto atrankos balai už tai, kad įmonė registruota savivaldybėje, kurioje nedarbingumo lygis viršija šalies vidurkį, įgyvendindamas projektą paramos gavėjas turi siekti šių tikslų, t. y. įdarbinti naujus darbuotojus būtent iš tų regionų, kuriuose nedarbingumo lygis viršija šalies vidurkį, kadangi atrankos balai suteikiami, kad būtų mažinamas nedarbas regionuose, kur to labiausiai reikia“.

Paminėtina, kad neseniai vykusiame ginče teismas palaikė NMA siekį  susigrąžinti įmonei  išmokėtą paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

NMA atliko duomenų analizę ir nustatė, kad toje pačioje projekto įgyvendinimo vietoje projektus planavo įgyvendinti 15 įmonių. Įvertinus rizikos požymius buvo padaryta išvada, kad visų 15 pareiškėjų ir paramos gavėjų įmonės buvo registruotos tuo pačiu adresu savivaldybėje, kurioje 2017 m. nedarbo lygis viršijo šalies vidutinį nedarbo lygį 4 ir daugiau procentinių punktų, dirbtinai sukūrė sąlygas ir atitinkamai gavo arba planavo gauti daugiau atrankos kriterijų balų, kurie faktiškai turėjo lemiamos įtakos, kad būtų skirta parama.

NMA atliko patikrą vietoje ir nustatė, kad įmonės buveinė yra gyvenamasis namas ir neturi nieko bendro su pareiškėjų ir paramos gavėjų numatyta vykdyti veikla, nė vienos įmonės pavadinimas ant pastato nebuvo nurodytas, namas apleistas, prie ūkinio pastato rasti aptverti auginami naminiai paukščiai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, jog NMA pagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas dirbtinai sukūrė sąlygas gauti paramą, o projektas tikrai nepasieks tų tikslų, kurie numatyti teisės aktuose. Dėl kitų pareiškėjų, kurie buvo registruoti tuo pačiu adresu, NMA priėmė atitinkamus sprendimus, tai yra paraiškas įvertino neigiamai.

Facebook komentarai