Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Lietuvos kaimo tinklas suburia ir padeda gimti naujoms idėjoms

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Įvairias organizacijas vienijantis Lietuvos kaimo tinklas (LKT), ugdydamas vietos iniciatyvas ir partnerystę, siekia tinklo nariams sudaryti kuo palankesnes sąlygas bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi, realizuoti kilusias idėjas ir sumanymus. „Būdami tinklo nariais mes galime gauti ES finansinę paramą, kuri mums suteikia finansinę laisvę, o tuo pačiu ir geresnes galimybes plėtoti savo veiklą“, – sako Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) pirmininkė Virginija Šetkienė.

Jos teigimu, susibūrus įvairių organizacijų, įvairių sričių žmonės, lengviau gimsta naujos idėjos ir nauji projektai. „Šis tinklas, kaip ir tinklaveika apskritai, suteikia mums puikias sąlygas pažinti, mokytis ir dalintis patirtimi.  Nuo pat mūsų sąjungos įsikūrimo esame jo  nariai“, – džiaugiasi ji.

Atviras ir skatinantis dialogą 

Lietuvos kaimo tinklas – vienas iš Europos Sąjungos šalių nacionalinių kaimo tinklų. Tai  atvira platforma bendruomenėms ir organizacijoms keistis žiniomis ir bendradarbiauti.

LKT nariai įgyvendina įvairius kaimo plėtrai svarbius projektus. Vietos veiklos grupių tinklo projektas „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos projektas „Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – vietinio maisto ir edukacinių veiklų skatinimas“, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos projektas „Miškininkystės, kaip alternatyvios žemės ūkio veiklos, plėtra ir gerosios patirties sklaida“ – tai tik keletas pavyzdžių, kaip veiksmingai ES parama gali prisidėti prie idėjų, skatinančių kaimo plėtros procesus ir įtraukiančius į juos kuo daugiau suinteresuotų pusių.

LKBS, kuri vienija per tūkstantį kaimo bendruomeninių organizacijų, baigia įgyvendinti ES remiamą projektą „Kaimo bendruomenių vaidmuo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą (KPP)“. Apie jį pasakojanti V. Šetkienė akcentuoja, kad pagrindinis projekto tikslas – skatinti aktyvesnį kaimo žmonių, ypatingai naujų kaimo plėtros programos dalyvių, įsitraukimą, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika.

Įgyvendinant projektą Lietuvos apskrityse organizuotos apskrito stalo diskusijos apie Kaimo plėtros programos įgyvendinimo aktualijas, surengtas tarptautinis renginys „Lietuvos kaimo parlamentas“, įvyko konferencija „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP“, organizuota Lietuvos kaimo plėtros programos projektų paroda – mugė bei edukacijų erdvė.

Sąjungai priklausančios bendruomenės veikia savanoriškais pagrindais. Negavus finansinių išteklių tiesiog nebūtų galimybės jų suburti diskusijai. Suteikta ES parama atveria daug platesnes galimybes organizuoti renginius, susipažinti su įvairiose srityse dirbančių profesionalų patirtimi ir iš jų pasisemti žinių, gauti svarbių patarimų. Bendradarbiauja ne tik tinklo nariai, bendradarbiavimas vyksta ir tarp kitų Kaimo plėtros programos dalyvių.

Pasak V. Šetkienės, nors LKT „įstatytas į rėmus“, nes veikloje naudoja europinę paramą, jo sekretoriatas dėmesingai vertina narių pasiūlymus dėl tinklo veiklos ir visuomet stengiasi į juos atsižvelgti. Visa tai skatina LKT dalyvaujančias organizacijas dar aktyviau įsitraukti į projektinę veiklą. 

Dar priimamos LKT narių paraiškos

Nors KPP programa artėja į pabaigą, iki 2020 spalio 30 d. dar priimamos paraiškos Lietuvos kaimo tinklo narių projektams, skirtiems renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti.

Paramos suma iki 50 000 eurų. Renginių skaičius nėra ribojamas. Paramos intensyvumas - 90 proc.

Remiama tokia veikla, kaip teminiai renginiai, skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti.

Taip pat remiami vienos dienos renginiai „Atviras ūkis“, renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – KPP gerosios patirties / projektų / inovacijų pavyzdžių rinkimas, su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti, KPP viešinimo akcija.

a

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA