Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Siekiama didesnio žvejybos verslo skaidrumo

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Šiandien Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtiems Žuvininkystės įstatymo projekto pakeitimams, kuriais siekiama užtikrinti sklandų žuvininkystės kontrolės sistemos veikimą, sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes skiriant teises į žvejybos kvotą vidaus vandenyse ir sudaryti sąlygas žvejams efektyviau jomis panaudoti.

Pokyčiai

Įstatymo pakeitimais įvedamas reikalavimas, kad specialiosios žvejybos jūrų vandenyse mokslinių tyrimų tikslais leidimas išduodamas, jei didesnio kaip 10 m ilgio laivo, su kuriuo bus vykdoma mokslinė žvejyba, eksploatavimui yra išduotas verslinės žvejybos leidimas.

Dėl vieno ir to paties žvejybos laivo Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas galės būti išduodamas tik vienam ūkio subjektui. Tarp Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jūrų vandenyse žvejojančių ūkio subjektų ne kartą buvo kilę ginčų, taip pat ir teisminių, ar vieną laivą vienu metu gali naudoti keli ūkio subjektai.

Lietuva buvo iškėlusi šį klausimą Europos Komisijoje (EK), visos ES valstybės narės ir EK sutarė, kad vieną laivą vienu metu gali naudoti tik vienas ūkio subjektas, todėl negali būti vienu metu galiojančių kelių žvejybos licencijų vienam laivui ar vienos licencijos keliems ūkio subjektams.

„Jei laivo liudijimas būtų išduotas keliems ūkio subjektams, kurie vienu metu galėtų naudoti tą patį laivą, būtų neįmanoma nei žvejybos kvotų apskaita, nei nustatyti teisės aktų pažeidėją, nes nebūtų aišku, kuris iš laivo liudijimo turėtojų konkrečiu momentu vykdė žvejybą. Tad toks Žuvininkystės įstatymo patikslinimas užtikrins didesnį žvejybos verslo skaidrumą“, - teigia žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

Pakeitimais taip pat nustatoma pareiga žuvų išteklių naudotojams, užsiimantiems versline žvejyba vidaus vandenyse, pildyti žvejybos žurnalą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Ištaisomos dviprasmiškos, todėl ydingos antikorupciniu požiūriu, perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą suteikimą reglamentuojančios nuostatos.

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimo galiojimo terminas susiejamas su žuvų išteklių naudotojui skirtos žvejybos kvotos galiojimu.

Panaikinamas apribojimas apsikeitimams žvejybos kvotomis jūrų vandenyse su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir užsienio valstybėmis, nustatoma galimybė jas perleisti. Panaikinus šį apribojimą sukuriamos sąlygos geresniam žvejybos kvotų panaudojimui, didesniam žvejybos verslo efektyvumui, sumažės administracinė našta institucijai, tvarkančiai apsikeitimus žvejybos kvotomis.

Įgaliotoms institucijoms pavedama organizuoti saugomų rūšių žuvų veisimo, neršto ir migracijos sąlygų gerinimo darbus.

Papildomas sunkių pažeidimų kriterijų sąrašas, įtraukiant sunkius pažeidimus, nurodytus Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose regioninių žvejybos valdymo organizacijų reguliuojamose akvatorijose vykdomą žvejybą.

Facebook komentarai