Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Siekiama išsaugoti retas buveines

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija sudarė apsaugos sutartį dėl Gaižiūnų kariniame poligone aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“, „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“, „4030, Viržynai“ ir Europos Bendrijos svarbos rūšies vėjalandės šilagėlės buveinių apsaugos.

Gaižiūnų karinio poligono veiklos svarba gamtinių vertybių apsaugai buvo įvertinta dar 2009 metais, dalyje poligono nustačius Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbią vietovę „Gaižiūnai“.

Buveinių, kurių egzistencijai reikalingas reguliarus velėnos ir samanų bei kerpių dangos ardymas, išsaugojimas Lietuvos mastu yra didelė problema. Daugelyje vietovių nebelikus smulkiųjų gyvulių augintojų, nebeganomos nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, karbonatinių smėlynų smiltpievių ir viržynų buveinės yra sunykusios arba intensyviai degraduoja – virsta susivėrusiomis skurdžios rūšių sudėties žolinėmis augalų bendrijomis ar monodominantiniais krūmokšnių sąžalynais, kol galiausiai apauga krūmais ir mišku.

Buvusių buveinių atkūrimas ir palaikymas tampa neįmanomas arba reikalaujantis didelių finansinių investicijų. Gaižiūnų kariniame poligone vykdomos karinės pratybos, kurių metu reguliariai ardoma augalinė danga, ne tik neblogina minėtų buveinių būklės, bet ir sudaro tinkamas sąlygas jų egzistavimui dideliuose plotuose.

Atviro smėlio plotelių palaikymas svarbus ir šiose buveinėse įsikuriančioms nekonkurencingoms termofilinėms saugomoms augalų ir vabzdžių bei nesusivėrusios augalinės dangos buveinių poreikį turinčių paukščių rūšims. Paminėtina Europos mastu saugoma vėjalandė šilagėlė, kurios populiacija dėl kariuomenės veiklos Gaižiūnų kariniame poligone yra itin didelė ir gyvybinga.

Pažymėtina, kad vietovė „Gaižiūnai“ nepatenka į saugomą teritoriją ir reikiamos apsaugos neužtikrina vietovei taikomos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, todėl šios sutarties sudarymas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti gamtinėms vertybėms būtinąsias apsaugos priemones.

Facebook komentarai

a

a