Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Siekiama pertvarkyti pasaulio maisto sistemas

Autorius: Agroeta
Žemės ūkio ministras K. Navickas pabrėžė, kad Lietuva kaip vieną iš tvarios gamybos sistemos prioritetinių veiksmų mato ekologinio ūkininkavimo gamybos plėtrą.
Žemės ūkio ministras K. Navickas pabrėžė, kad Lietuva kaip vieną iš tvarios gamybos sistemos prioritetinių veiksmų mato ekologinio ūkininkavimo gamybos plėtrą.
Printer Friendly, PDF & Email

Jungtinių Tautų Organizacija ruošiasi rugsėjį įvyksiančiam šalių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimui, skirtam maisto sistemoms. Šią savaitę Romoje įvyko pasirengimas šiam labai svarbiam renginiui, kurio tikslas – padėti iki 2030 metų įgyvendinti organizacijos užsibrėžtus darnaus vystymosi tikslus. Pasirengimo renginyje virtualiai dalyvavo ir pranešimą skaitė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Organizacijos generalinio sekretoriaus António Guterreso inicijuotas renginys buvo skirtas pasaulio bendruomenei, kviečiant ją atsiliepti į iššūkius, su kuriais susiduria maisto sistemos. Renginyje dalyvavo žmonės iš viso pasaulio: jaunimas, ūkininkai, mokslininkai, privataus sektoriaus ir pilietinė visuomenės atstovai, taip pat žemės ūkio, aplinkos, sveikatos, užsienio reikalų politikos lyderiai.

Jungtinių Tautų Organizacija ragina visuomenę imtis ryžtingų veiksmų – pertvarkyti maisto gamybos bei vartojimo būdus, taip užtikrinant ilgalaikius pajėgumus, aprūpinančius žmones saugiu ir įperkamu maistu, taip pat sudarant jiems sąlygas sveikai maitintis.

Renginyje buvo pristatyti JTO įkurtos mokslininkų grupės atlikto darbo rezultatai, pasidalyta patirtimi ir aptartos šalių pastangos pereinant prie tvarių maisto sistemų, tokiu būdu prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Žemės ūkio ministras K. Navickas pabrėžė, kad Lietuva kaip vieną iš tvarios gamybos sistemos prioritetinių veiksmų mato ekologinio ūkininkavimo gamybos plėtrą. „Strateginėse ministerijos veiklos gairėse esame suformavę siekiamybę iki 2030 metų ekologiškos gamybos plotus padvigubinti. Kryptingas šios gamybos sistemos vystymas prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, maisto saugos užtikrinimo, leidžia minimalizuoti išorinių išteklių naudojimą“, – sakė ministras.

Siekdama užtikrinti tvarų visos maisto gamybos grandinės funkcionavimą, Žemės ūkio ministerija taiko priemones, orientuotas į platesnį vietinių rinkų atvėrimą ūkininkams, kurie tiesiogiai parduoda  vartotojams savo užaugintą ekologišką produkciją. Jau keleri metai įgyvendinama ir Ekologiškų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose programa, remiama nacionalinio biudžeto lėšomis. Tokiu būdu prisidedama prie taupesnio logistikos, finansinių bei gamtinių išteklių naudojimo, sutrumpinama maisto transportavimo trukmė, o šalies piliečius, ypač mažuosius, pasiekia šviežesni ir maistingesni produktai.

„Pokyčiai siekiant užtikrinti tvarias ir atsparias maisto sistemas turi būti grindžiami mokslu. Dėl to ateityje ypatingą dėmesį skirsime investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas, skatinant  pažangių ir aplinkai draugiškų gamybos technologijų plėtojimą“, – pabrėžė žemės ūkio ministras.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir partneriais aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos projekto FIT4FOOD 2030 veikloje. Jis siekia sujungti mokslą ir inovacijas, didinti visuomenės įsitraukimą į tvarios maisto sistemos plėtrą, paskatinti privačias investicijas į kokybiškų maisto produktų ir draugiškų gamtai technologijų kūrimą.

Facebook komentarai