Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Verslo liudijimų išdavimo pokyčiai nuo 2020 m. liepos 1 d.

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Verslo liudijimai Lietuvoje gana populiari verslo vykdymo forma. Tačiau kai kuriomis veiklomis nuo 2020 metų liepos 1 d. nebus galima verstis išsiėmus verslo liudijimą arba tokios veiklos kainuos brangiau. Todėl šiandien komentare – šie pokyčiai.

Gyventojai, nuomojantys gyvenamosios paskirties patalpas, nuo2020 metų liepos 1 d.  kiekvienam nuomojamam objektui turės įsigyti atskirą verslo liudijimą ir už jį sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Taip pat, nuo liepos 1 d., panaikinama galimybė su verslo liudijimu vykdyti pastatų ar statinių apdailos ir remonto, automobilių remonto, vaikų priežiūros, vandentiekio, šildymo, oro kondicionavimo bei elektros sistemų, įtaisų įrengimo bei remonto veiklas.

Verslo liudijimus šioms veikloms buvo galima įsigyti iki 2020 m. birželio 30 d. Po šio termino, norėdami ir toliau teikti minėtas paslaugas, gyventojai galės įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą arba rinktis kitą veiklos vykdymo formą.

Taigi, panaikintos šios veiklos rūšys:

─ Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

─ Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas;

─ Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą).

Patikslintos šios veiklos rūšys:

─ Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas);

─  Pastatų valymo po statybų darbai;

─ Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus;

─ Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla;

 ─ Patikslinta ir nustatyta, kad gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui. Apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos tik įsigijus atitinkamą verslo liudijimą (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos).

Norint vykdyti veiklas, kurioms verslo liudijimai panaikinti, reikia registruoti individualią veiklą su pažyma arba steigti įmonę. Individuali veikla registurojama užpildant REG812.

Atkreipiu dėmėsį, kad individualios veiklos su pažyma vykdymui yra keliami didesni reikalavimai apskaitos tvarkymui, mokesčių apskaičiavimui ir sumokėjimui.

Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai per metus gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį tai yra 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą.

Detali informacija gyventojams, besiverčiančiantiems individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), pateikta buhalterinės apskaitos taisyklėse, jos yra čia.

Facebook komentarai