Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Ką daryti, jei ūkinis gyvūnas patyrė nepataisomą traumą?

Autorius: Dainius ŠEPETYS
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Ūkininkai, gyvulių laikytojai neretai susiduria su problema, kai jų laikomas jautis, karvė ar kitas galvijas susižaloja ir tampa nebetinkamas tolimesniam auginimui. Tada ūkininkas priverstas gyvulį parduoti mėsai, tačiau pagal Europos Sąjungos ir mūsų šalies teisės aktus vežti galima tik tuos ūkinius gyvūnus, kurie yra tinkami planuojamai kelionei ir bus vežami tomis sąlygomis, kurios garantuoja, kad gyvūnai kelionės metu nesusižalos ar nepatirs kančių.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) aktuose sakoma, kad gyvulių vežėjams draudžiama vežti sužalotus, fizinių trūkumų ar patologinių (ligos) požymių turinčius ūkinius gyvūnus, ypač jei dėl šių sužalojimų, trūkumų ar ligos gyvūnai nepajėgia be skausmo savarankiškai judėti arba eiti be pagalbos.

O ką daryti jei ūkyje sveikas gyvulys nusilaužė koją? Tokį klausimą „Agroeta“ uždavė VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo – valstybinio veterinarijos inspektoriaus Donato Šimkaus.

„Lūžus galvijo kojai, jį transportuoti draudžiama, nes gyvulio varymas, kėlimas į transporto priemonę, vežimas ir iškrovimas tokiam gyvūnui sukels papildomų kančių, o tai prieštarauja gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimams“, – sakė D.Šimkus ir paaiškino, jog tuomet, kai dėl gyvūno būklės reikia priimti konkretų sprendimą, jo savininkas turi kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją. Pastarasis, įvertinęs gyvūno sveikatos būklę ir visą kitą informaciją, priima sprendimą.

Pasak specialisto, jeigu sužalojimai yra mažareikšmiai, tai yra gyvūnas nepatirs kančių vežimo metu – leidžiama gyvūną transportuoti į skerdyklą, o jeigu sužalojimai yra ženklūs ar gyvūnas dėl sveikatos būklės, gydymui panaudotų veterinarinių vaistų ir kitų priežasčių, yra netinkamas skerdimui – veterinarijos gydytojas priima sprendimą dėl gyvūno privalomo nugaišinimo ir gaišenos išvežimo į šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonę.

Jeigu dėl sužalojimų pobūdžio gyvūno negalima transportuoti, tačiau mėsos kokybė dar gali būti tinkama naudoti žmonių maistui – privatus veterinarijos gydytojas gali priimti sprendimą gyvūną apsvaiginti ir paskersti ūkyje.

Atliekant sužaloto gyvūno skerdimą ūkyje, pirmiausia gyvūnas apsvaiginamas, jam nuleidžiamas kraujas, pašalinamas skrandis ir žarnos ir, nesiimant jokių kitų išdarinėjimo operacijų bei laikantis higienos reikalavimų, skerdena nedelsiant vežama į skerdyklą. Visi vidaus organai, išskyrus skrandį ir žarnas, su paskerstu gyvūnu vežami į skerdyklą. Čia identifikuojama, kad jie priklauso tam gyvūnui. Visą procesą ūkyje privalo prižiūrėti privatus veterinarijos gydytojas.

Dauguma skerdyklų skerdžia gyvūnus iš anksto suplanuotu grafiku ir nenoriai priima, o kai kurios visiškai nepriima skerdimui gyvūnų, kurių skerdimas iš anksto nesuplanuotas. Juolab kad traumas patyrusių gyvūnų mėsos kokybė nebūna pati geriausia, nes gyvūnai dėl traumos ir transportavimo patiria stresą, o tai lemia, kad pakinta mėsos pH, atsiranda kraujosruvų, pragulų ir kitko.

„Ūkininkai susižalojusius gyvūnus visuomet gali pasiskersti ūkyje savo reikmėms, tačiau tokio gyvūno mėsos į rinką tiekti negalima“, – kalbėjo D. Šimkus, pridurdamas, kad itin svarbu, jog reikia kuo skubiau nutraukti gyvūno kančias, jei ūkiniai gyvūnai yra patyrę sunkus sužalojimus.

Anot pašnekovo, VMVT organizuoja susitikimus su skerdyklų atstovais ir ieško galimybių, kaip būtų galima sumažinti ūkinių gyvūnų laikytojų patiriamus finansinius nuostolius.

„Ieškoma galimybių, kad mažo pajėgumo skerdyklos, turinčios apmokytus darbuotojus bei gebančius ūkyje tinkamai apsvaiginti sužalotus gyvūnus ir juos paskersti, ir tuo pačiu turinčios reikiamą įrangą paskersto gyvūno transportavimui į skerdyklą, galėtų teikti tokią paslaugą ūkyje bei supirktų tokius gyvūnus arba paskerstų gyvūną skerdykloje ir skerdeną grąžintų savininkui“, – situaciją komentavo D. Šimkus.

Facebook komentarai