Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Ką svarbu žinoti apie NT apmokestinimą šiais metais – išimtys ir lengvatos

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) kai kurių punktų pakeitimus. Pakeitimų tikslas nustatyti 2019 m. gruodžio 12 d. priimto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų taikymo tęstinumą nuo 2022 m. liepos 1 d. Tai padaryta todėl, kad LR Konstitucinis Teismas nustatė, jog LR Konstitucijai prieštarauja NTMĮ pakeitimo įstatymo įsigaliojimas nuo 2020 m. sausio 1 d., pažeidžiant šiuo metu mokesčių teisės aktams taikomą priėmimo ir įsigaliojimo tvarką.

Taigi toliau išvardinti pakeitimai įsigalios nuo šių metų liepos 1 d. Nuo šių metų sausio 1 d. iki birželio 30 d. tokios pačios nuostatos apmokestinant nekilnojamąjį turtą galioja nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

• NTMĮ keičiama minimali nekilnojamojo turto mokesčio tarifo, kurį nustato savivaldybės taryba, riba, t. y. nustatoma, jog nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nuo 0,5 proc. (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 0,3 proc.) iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

• Mažinama fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių neapmokestinamoji vertė, t. y. fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo aukščiau minėto nekilnojamojo turto neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 150 000 eurų (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 220 000 eurų).

• Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo aukščiau minėto nekilnojamojo turto neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 200 000 eurų (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 286 000 eurų).

Taigi, jeigu fiziniams asmenims nuosavybės teise priklauso ar jų yra įsigyjamas aukščiau minėtas nekilnojamasis turtas, tai šio turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį (150 000 eurų), tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas;

2)  300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas;

3)  500 000 eurų, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.

Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės globos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo aukščiau minėto nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį (200 000 eurų), tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas;

2)  390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas;

3)  650 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Primenu, kad už žemės ūkio veiklai naudojamus NT objektus žemės ūkio įmonės ir ūkininkai nekilnojamojo turto mokesčio nemoka. Kitose šalyse tas pats nekilnojamojo turto mokestis taikomas ne tik pastatams bet ir žemei. Ūkininkams taikomas sumažintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas už dirbamą žemę ir ūkinius pastatus šiose šalyse:

Belgijoje (kur taip pat yra mokesčių kreditai už mažą nekilnojamąjį turtą), Kanadoje (kai kuriose provincijose), Čilėje, Kolumbijoje (taikoma mažoms kaimo vietovėms), Čekijoje, Danijoje, Estijoje (tik žemei), Prancūzija (žemės ūkio paskirties žemei taikoma 20% nuolaida už neužstatytą žemę), Pietų Korėjoje (kur žemės ūkio paskirties žemės mokestis yra labai mažas fiksuoto dydžio mokestis vietoj įprasto progresinio mokesčio), Slovakijos Respublikoje (žemės ūkio pastatams) ir Ukrainoje.

Facebook komentarai

bas

a