Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Kiaulių augintojai Žemės ūkio ministerijos prašo kompensuoti dėl afrikinio kiaulių maro patirtus nuostolius

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, rugpjūčio 9 d.) „Lietuvoje afrikinio kiaulių maro (toliau - AKM) situacija ir toliau išlieka itin sudėtinga: aptikta vienuolika AKM infekuotų kiaulių laikymo vietų, išplėstos prekybą ribojančios zonos“, - teigia Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas.

Stebimas itin lėtas prevencinis darbas ir manome, kad šių problemų būtų buvę galima išvengti, jei III zonoje aptikus AKM infekuotas kiaules būtų nedelsiant skerdžiamos kiaulės pas neprofesionalius kiaulių laikytojus su silpna tvartų biologine sauga. Valstybė vis dar priima sprendimus, kurie nestabdo viruso plitimo. Deja, šiuo metu kiaulių laikymo vietoje pasireiškus AKM ir nei vienu atveju nenustačius konkretaus viruso patekimo į laikymo vietą kelio, numatomi ilgi terminai laikomoms kiaulėms paskersti ir per keletą savaičių virusas dar labiau išplinta.

Nors AKM užkrėstose laikymo vietose biologinė sauga neatitinka minimalių reikalavimų, jokios atsakomybės nėra nei apsileidusiam kiaulių laikytojui (išskyrus tai, kad negauna kompensacijos už nugaišusias/nugaišintas kiaules), nei laikytoją turėjusiam kontroliuoti inspektoriui. Tokiu būdu valstybėje didėja AKM užkrėstos teritorijos, atsakingų asmenų nėra, o profesionalūs kiaulių laikytojai patekę į III zoną patiria didelius nuostolius. Nuostoliai dėl AKM padarinių didėja ir kiaulių laikytojams ir valstybei.

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgusi į 2015 metais LKAA pateiktą informaciją apie III zonoje gaunamas mažesnes kiaulių kainas, išmokėjo kainų skirtumo kompensacijas III AKM zonos laikytojams. Kompensacijos buvo skiriamos III AKM zonos kiaulių laikytojams, kurie kiaules skerdykloms pardavė nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d.

Nuo 2015 m. AKM III zona kai kuriose savivaldybėse nebuvo atšaukta, o kai kuriose savivaldybėse kito. Atsižvelgdami į tai pratęsėme Lietuvos kiaulių augintojų ascociacijos narių vykdytų kiaulių pardavimų analizę pagal AKM zonas ir nustatėme, kad III zoje kiaulių laikytojai per laikotarpį negavo 447 tūkst. € pajamų dėl zonavimo pricipais sąlygotų apribojimų. Stebėdami, kaip plinta AKM virusas bei kaip keičiasi III AKM zona, o taip pat atsižvelgdami į tai, kaip sudėtingai atšaukiami III zonos prekybos apribojimai, o taip pat remdamiesi asociacijos narių informacija apie III zonos kiaules skerdžiančių skerdyklų menkus pajėgumus ir prastą atsiskaitymą, prognozuojame, kad per artimiausius 6 mėnesius kiaulių laikytojai dėl kainų skirtumo III zonoje negaus apie 2 mln. € pajamų.

Prašome numatyti lėšas ir kompensuoti kainų skirtumą.

Taip pat prašome atsižvelgti į tai, kad III zonos kiaulių laikytojai turi itin ribotą kiaulių skerdyklų, galinčių skersti kiaules iš III zonos ir galinčių atsiskaityti už nupirktas kiaules skaičių, todėl yra priversti kiaules parduoti ne tik skerdykloms, tačiau ir kitiems pirkėjams. Prašome rengiant nuostolių kompensavimo taisykles numatyti galimybę atsiskaityti už kiaules parduotas ne tik skerdykloms, tačiau ir kitiems pirkėjams.

Kadangi pastaruoju metu į AKM apsaugos ir priežiūros zonas, bei tuo pačiu į III zoną patenka kiaulių veislynai, taip pat Lietuvos rinkai reikšmingas kuilių spermos centras, prašome numatyti nuostolių įvertinimo ir kompensavimo taisykles šio tipo kiaulių ūkiams. Ankstesnėse ŽŪM parengtose taisyklėse tai nebuvo numatyta valstybės pareigūnams tikintis, kad AKM neplis.

Susiklosčius neapibrėžtai situacijai dėl VMVT vadovo, kuris yra ir AKM ekstremalių situacijų vadovas, prašome žemės ūkio ministrę artimiausiu metu organizuoti pasitarimą aptarti AKM valdymo situaciją ir nuostolių kompensavimą.

Algis Baravykas

parseliai

Facebook komentarai

bas

a