Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Laikas deklaruoti ūkininkų pajamas už 2018 metus. Kokias gautas pajamas ir kaip turi deklaruoti ūkininkai?

Autorius: Agroeta
Laikas deklaruoti ūkininkų pajamas už 2018 metus.  Kokias gautas pajamas ir kaip turi deklaruoti ūkininkai?
Laikas deklaruoti ūkininkų pajamas už 2018 metus. Kokias gautas pajamas ir kaip turi deklaruoti ūkininkai?
Printer Friendly, PDF & Email

(Kaunas, balandžio 2 d.) Už 2018 metus ūkininkai pajamas turi deklaruoti atskirai nuo kitų jo, kaip fizinio asmens, gautų pajamų. Ūkininko gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos deklaruojamos metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM308V priede ir ūkininkui pageidaujant GPM308M priede(pajamos išdėstomos pagal mėnesius).

Pajamų kodas – 35.

Pajamos iš žemės ūkio veiklos, tai

pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta  Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme,

pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo,

pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

Žemės ūkio produktai – augalininkystės,  gyvulininkystės, paukštininkystės,  žvėrininkystės, bitininkystės,   žuvininkystės produktai,  užaugintos miško uogos, vaistažolės, grybai ir iš  jų gauti pirminio perdirbimo produktai, skirti vartoti arba tolesnei maisto produktų ar ne maisto produktų gamybai.

Paslaugos žemės ūkiui:

1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų barstymą ar įterpimą, organinių trąšų kratymą, srutų išlaistymą ar įterpimą.

2. Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai.

3. Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, papildomą augalų tręšimą ir purškimą pesticidais.

4. Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, džiovinimą, rūšiavimą, beicavimą, mirkymą, atšaldymą.

5. Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, ženklinimą, kirpimą, ragų, kanopų ir nagų priežiūros darbus, tvartų ir gyvūnų valymą, dezinfekavimą, deratizavimą, dezinsekavimą, veterinarines paslaugas, apimančias tik ūkinių gyvūnų ligų diagnozavimą, profilaktiką ir gydymą.

6. Ūkinių gyvūnų produktyvumo kontrolė.

7. Veislinių ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugos.

8. Žuvininkystės tvenkinių priežiūros darbai, įskaitant įžuvinimą, žuvų šėrimą, tvenkinių valymą, dezinfekavimą, augalų šalinimą (krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimą, pylimų šienavimą, nendrių tvenkiniuose pjovimą) ir tvenkinių vandens praturtinimą deguonimi žiemą.

9. Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dumblo, durpių, komposto, apdirbamosios pramonės atliekų atvežimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo purenimo darbus.

10. Sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą, drenažo žiočių, griovio šlaitų, vandens latakų remontą ir bebrų užtvankų ardymą.

Pajamomis iš žemės ūkio veiklos laikomos ūkininkų pinigais ir (ar) natūra gautos pajamos už realizuotus iš savo ūkio žemės ūkio produktų (t.y. paties gyventojo ūkyje užaugintų produktų) pagamintus maisto produktus. Pajamoms iš žemės ūkio veiklos priskiriamos ne tik už atitinkamus produktus ar paslaugas pinigais ir (ar) natūra gyventojo gautos išmokos, bet ir kita natūra gauta nauda, kurią asmuo gauna kaip papildomą atlygį už patiektą produkciją ar suteiktas paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad iš įsigytų žemės ūkio produktų pagaminti maisto produktai ir už juos gautos pajamos nėra žemės ūkio pajamos. Pavyzdžiui, pajamos, gautos iš nupirktų grūdų sumaltų miltų, nelaikoma žemės ūkio pajamomis ir apmokestinama atskirai nuo ūkininko pajamų apmokestinimo.

GPM308V priede nedeklaruojamos neapmokestinamosios ūkininko pajamos (joms deklaruoti skirtas GPM308N priedas):

• Kompensacinės išmokos ir parama, skirta kompensuoti patirtas išlaidas ir/ar tiesioginės išmokos pajamų lygiui palaikyti;

• Gautas žalos atlyginimas, pašalpos stichinių nelaimių atveju;

• Gautos netesybos;

• Gautos draudimo išlaidos, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti;

• Kitos neapmokestinamosios pajamos, įvardintos teisės aktuose.

Pajamos už kitos produkcijos (gluosniniai žilvičiai, tuopos, nendriniai augalai, kalėdinės ir naujametinės eglutės) ir iš žemės ūkio veiklos ilgalaikio turto pardavimo, pavyzdžiui traktoriaus, kombaino ir pan. deklaruojamos atskirose GPM308V priedo eilutėse. Šiai dienai – tiek informacijos. Kitą savaitę kalbėsime apie ūkininko leidžiamus atskaitymus.


prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai

bas

a