Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Laivų variklių atnaujinimui – ES parama

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo vakar iki gegužės 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“, pranešė NMA.

Pagal priemonę remiama veikla – žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas. Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti ūkio subjektai, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivą (-us) ir užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.

Didžiausia galima suma projektui yra 10 000 Eur. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 15 800 Eur.

Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (70 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.

Šios priemonės tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.

Facebook komentarai

bas

a