Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Lietuvoje naudojama mažiau rizikingų augalų apsaugos produktų

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, kasmet yra renkami duomenys apie parduotus augalų apsaugos produktus (toliau – AAP, pesticidai) pagal jų veikliųjų medžiagų kiekius ir jų rizikingumą. Remiantis statistika, šalyje pastebima AAP pardavimo mažėjimo tendencija, palyginti 2017 m. ir 2018 m.

„Statistika rodo, kad pastaraisiais metais daugiau naudojama saugesnių augalų apsaugos produktų ir juos Lietuvos ūkininkai naudoja taupiai. Tai teigiama tendencija Lietuvos žemės ūkio raidoje ir gera žinia rengiantis Žaliojo kurso strategijos įgyvendinimui“, – teigia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius S. Fedotovas.

AAP naudojimo intensyvumas yra matuojamas pagal rizikos rodiklį. Rizikos rodiklis ES teisės aktuose yra apibrėžtas kaip rezultatas, gautas atlikus skaičiavimus pagal metodą, naudojamą pesticidų grėsmei žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai apskaičiuoti.

Paprastai tariant, rizikos rodiklis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į pateiktų rinkai AAP veikliųjų medžiagų pavojingumą jas suskirstant į grupes ir kategorijas, kurioms suteikiami sutartiniai rizikingumo svertai, ir metinius tų veikliųjų medžiagų rinkai pateiktus kiekius. Suderintas rizikos rodiklis apskaičiuojamas metinį rinkai pateiktų kiekvienos pavojingumo-rizikos grupės veikliųjų medžiagų kiekį padauginant iš atitinkamo pavojaus svorio koeficiento, vėliau skaičiavimo rezultatai susumuojami.

Remiantis skaičiavimais, kurie atlikti įvertinus pateiktų rinkai AAP veikliųjų medžiagų tiekimo rinkai duomenis, 2011–2018 m. rizikos rodiklis rodo bendrą pastarųjų metų rizikos mažėjimą, kuris stebimas nuo 2016 m. ir kuris 2018 m. pasiekė žemesnę ribą, nei kad buvo pradėti rinkti duomenys 2011 m.

Pateikiamų rinkai AAP veikliųjų medžiagų, kurios nepriskirtos vidutinės rizikos kategorijoms, rizikos rodiklis nuosekliai mažėja nuo 2011 m. Didesnės rizikos pateikiamų rinkai AAP veikliųjų medžiagų duomenys rodo, kad nuo 2011 m. iki 2016 m. rizikingumo rodiklis didėjo, o nuo 2016 m. stebimas žymus jo mažėjimas, tuo tarpu AAP veikliųjų medžiagų, kurios nėra patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009,  pokytis yra netolygus: nuo 2011 m. iki 2013 m. matyti staigus rizikos rodiklio kilimas, po to – staigus kritimas 2014 m., tada – gana tolygus augimas iki 2017 m. ir vėl kritimas 2018 m. į 2011 m. lygį.

Facebook komentarai