Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Lietuvos verslo ateitis yra bioekonomika

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Printer Friendly, PDF & Email

Populiariuose internetiniuose portaluose specialistai diskutuoja, kokioms profesijoms ateina aukso amžius, kuriose pareigose prognozuojami didžiausi atlyginimai, kur didžiausios galimybės įsidarbinti. Natūralu, kad tokios diskusijos pavasarį aktyvėja – juk greitai prasidės stojimai į universitetus, kolegijas, profesinio rengimo mokyklas.

Įdarbinimo srities specialistai akcentuoja, kad Lietuva žinoma kaip išplėtotos apdirbamosios gamybos šalis: išskiriama stipri maisto, gėrimų, baldų gamybos pramonė. Prognozuojama, kad šios srities specialistų, vadovų poreikis didės. Reikėtų su tuo sutikti.

Tačiau keista, kad perspektyviausių profesijų tendencijų prognozuotojai neįžvelgia, jog šioms pramonės šakoms reikia žaliavų. Jeigu nebus žaliavų – nesivystys nei maisto, nei gėrimų, nei kitos apdirbamosios pramonės sritys. O žaliavas pramonei tiekia žemės ūkis, žuvininkystė ir miškininkystė.

Taigi, prognozuojant perspektyviausias pramonės šakas ir įsidarbinamumo jose didėjimą, pirmiausia reikia akcentuoti, kad didelės perspektyvos yra darbo vietų skaičiaus didėjimas ir verslų kūrimas žemės ūkyje, žuvininkystėje miškininkystėje. Būtent šiose srityse prognozuojamos itin didelis darbo vietų ir naujų verslų kūrinimo perspektyvos.

Sudėjus į vieną sistemą visas paminėtas žaliavų gamybos ir apdirbamosios pramonės sritis, dar pridėjus IT ir logistikos veiklas – drąsiai galima teigti, kad Lietuvoje didžiules perspektyvas turi darbo ir verslo kūrimo perspektyvos bioekonomikoje. 

Kiek svarbios vietinio maisto sistemos labai aiškiai supratome dabartiniu metu – karantino sąlygomis. Uždarytos valstybių  sienos, ES draudimai eksportuoti kai kuriuos žemės ūkio ir maisto produktus, sutrikusi logistikos sistema aiškiai parodė, kad vietinės maisto sistemos yra svarbiausia grandis visoje ekonomikoje. O maisto pramonė, apsirūpinanti vietinėmis žaliavomis yra pagrindinė bioekonomikos dalis.

Mokslininkai, ekonomistai ir politikai vieningai sutaria, kad nepertraukiamo maisto žaliavų tiekimo užtikrinimas ir maisto gamybos trikdžių išvengimas, maisto ir mitybos saugumas yra svarbiausi iššūkiai valdžiai ir  visuomenei.

Dabartinis laikotarpis pasaulyje labai aiškiai parodė, kad ne Fintech technologijos, ne prabangos prekių ir paslaugų industrijos yra svarbiausios žmonių gyvenime. Bet, būtent bioekonomika yra ta ekonomikos sritis, kurioje yra didžiausios perspektyvos dirbti, kurti verslą ir turėti užtikrintas darbo galimybes.

Ir pabaigai priminsiu, kad Bioekonomika apima atsinaujinančių biologinių žaliavų gamybą ir tų žaliavų bei atliekų srautų perdirbimą į pridėtinę vertę turinčius produktus – maistą, pašarus, pramoninius produktus, bioenergiją.

Čia yra Lietuvos verslo ateitis. Čia jaunimui yra didžiausios galimybės dirbti, kurti, plėtoti idėjas. 

Facebook komentarai