Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

A. Miceikienė: ekologinių ūkių padėtis ir perspektyvos, ypač smulkiesiems ūkininkams

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė.
Astrida Miceikienė.
Printer Friendly, PDF & Email

Ekologiški produktai, ekologiškas ūkis

Ekologiškų žemės ūkio produktų gamyba yra – vienas sparčiausiai besivystančių Europos Sąjungos žemės ūkio sektorių. Tačiau dėl šiuo metu galiojančių taisyklių jis nepakankamai saugus. Todėl Europos Komisija parengė naują ES ekologinės gamybos reglamentą, kuris bus pradėtas taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.

Kaip teigia VšĮ „Ekoagros“ direktorė V. Lukšienė, smulkiesiems ūkininkams pagal šį reglamentą bus lengviau pereiti prie ekologinės gamybos. Jiems sertifikavimas bus lengvesnis dėl naujai įvedamos grupės sertifikavimo sistemos. Bus taikomas vienodesnis požiūris į atsitiktinio užteršimo pesticidais pavojaus mažinimą, supaprastintos gamybos taisyklės, pamažu naikinant dabar taikomas išimtis.

Numatomos griežtesnės atsargumo priemonės visoje tiekimo ES ekologinės gamybos grandinėje. Todėl dėl sustiprintos kontrolės didės vartotojų pasitikėjimas ES ekologinės gamybos sistema. Trečiųjų šalių gamintojai turės laikytis tų pačių taisyklių, kaip ir ES gamintojai. Taisyklės apims platesnį produktų asortimentą nei šiuo metu, pavyzdžiui, druską, kamštieną, bičių vašką, matės, vynmedžių lapus, palmių šerdis. Bus nustatytos papildomos gamybos taisyklės auginant triušius, elnius, kuriuos iki šiol sertifikuoti galima tik pagal nacionalines taisykles. Naujos importuojamų ekologiškų produktų taisyklės užtikrins vienodą ES parduodamų šių produktų standartą (cituota „Ekologiniai ūkiai – ant permainų slenksčio“).

Deja, tik 108 pasaulio šalys turi ekologiškų produktų gamybos teisinio reguliavimo teisės aktus, nors ekologinis žemės ūkis praktikuojamas 187 šalyse, o 72,3 mln. ha žemės ūkio paskirties žemės ekologiškai valdė mažiausiai 3,1 mln. ūkininkų. Pasaulio ekologiškų maisto produktų ir gėrimų pardavimai 2019 metais siekė daugiau nei 106 milijardus eurų.

2019 metais ekologinių ūkių plotas pasaulyje užėmė 72,3 milijonus hektarų. Per dešimt metų šis plotas padidėjo beveik septynis kartus (1999 m. buvo 11 mln. ha). Pusė šių plotų yra Australijoje 35,7 mln ha). Deja, skirtumai tarp pasaulio regionų ekologinio ūkininkavimo apimtyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, Austrijoje ekologiniai ūkiai užima 26 proc. visų plotų, tuo tarpu Lietuvoje tik 8,4 proc. 

Ekologiniu ūkininkavimu pasaulyje užsiima 3,1 milijonas produkcijos gamintojų, šis skaičius labai sparčiai didėja. 1999 m. tokių gamintojų  buvo tik 200 tūkst. Daugiausiai ekologiškų produktų gamintojų yra Indijoje, po jos seka Uganda ir Etiopija. Lietuvoje tokių gamintojų 2019 m. buvo 2 731.

Ekologinių žemės ūkio produktų rinka sudaro 106,4 milijardų eurų ir per dešimt metų padidėjo 7 kartus. Didžiausia pasaulyje šių produktų rinka yra JAV, Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Tačiau ekologiškų produktų vartojimas pasaulyje, skaičiuojant vienam gyventojui, yra žemas. Per metus vienas pasaulio gyventojas suvartoja ekologiškų produktų tik už 14 Eur. Danijos gyventojai tokių produktų suvartoja už 344 Eur/m., Šveicarijoje – už 338 Eur/m., Liuksemburge – už 265 Eur/m. 

Afrikoje vienam gyventojui tenka ekologiškų produktų už 0,01 Eur/m. Lietuvoje ekologiškų produktų gyventojai suvartoja taip pat mažai – 2017 m. vienas gyventojas suvartoja už 18 Eur/m., latviai dar mažiau – už 6 Eur/m.

Didžiausią ekologiškų produktų dalį sudaro vaistiniai ir aromatiniai augalai, grybai ir triufeliai, abi grupės maždaug po 17 proc. Mažiau nei po 1 proc. visų ekologiškų žemės ūkio produktų sudaro tabakas, daržovės, cukranendrės, šakniavaisiai.

Lietuvoje pagrindine ekologinio ūkininkavimo problema įvardijama tai, kad ekologiškų maisto produktų žaliavos gamyba ir perdirbimas nutolę vienas nuo kito ir vartotoją pasiekia nepakankamas galutinių ekologiškų produktų asortimentas.

Facebook komentarai

bas

a