Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

A. Miceikienė: kompensacinis PVM tarifas ūkininkams

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Daugelyje šalių smulkūs ūkininkai neprivalo registruotis PVM. Tačiau didžioji dalis Europos šalių taiko PVM kompensavimo mechanizmus šiems ūkininkams, tai yra valdžia tokiems ūkininkams, parduodantiems žemės ūkio produkciją, finansuoja numatyto dydžio PVM priedą. Lietuvoje taip pat toks mechanizmas yra taikomas. Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti registruojami žemės ūkio produkciją gaminantys ir žemės ūkio paslaugas teikiantys asmenys, kurie atitinka visus tokius reikalavimus:

1) turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, arba yra įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir asmeniniam ūkiui suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus).

2) pinigais ar bet kokia kita forma gautas (gautinas) atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 eurų.

Asmuo, kuris Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti registruojamas tik tokiu atveju, jeigu jo ir visų jo ūkio partnerių (ūkininko sutuoktinio, pilnamečių šeimos narių ar kitų fizinių asmenų, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį), atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas yra mažesnis kaip 45 000 eurų.

Ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, negali būti registruojamas ūkininkas, jeigu bent vienas jo partneris (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) yra įregistruotas PVM mokėtoju.

Asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas). Gauto priedo ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, į biudžetą neturi mokėti, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM traukti į PVM atskaitą.

Dauguma ES taiko panašius PVM kompensacinius mechanizmus (žr. lentelę). 

a

Nemažai Europos ūkininkų naudojasi šiuo supaprastintu PVM metodu. Pavyzdžiui, Devyniasdešimt procentų Ispanijos ūkininkų dirba pagal šį specialųjį PVM režimą, Lenkijoje daugiau nei 60 proc. ūkininkų nėra registruoti PVM, todėl naudojasi šia schema.

Facebook komentarai

bas

a