Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Nevėlu kreiptis paramos meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

 

(Vilnius, liepos 1 d.) Iki liepos 29 d. dar galima teikti paraiškas meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 126 070 Eur paramos lėšų.

Parama ūkininkams, siekiantiems sudaryti palankias sąlygas atkurti apleistas meldinių nendrinukių buveinių teritorijas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose balandžio 1 d. – liepos 29 d.

Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur (be PVM). Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos atrenkamos taikant atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta mažiausiai privalomų 40 balų, paramos paraiška atmetama. Parama skiriama daugiausia atrankos balų surinkusiems pareiškėjams, neviršijant šiam paraiškų rinkimo etapui skirtos paramos sumos.

„Agroeta.lt“ inf.

nendrinuke2

Facebook komentarai