Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Nuo Naujųjų metų – žemės ūkiui aktualūs mokesčių pasikeitimai

Autorius: Jevgenija FURGASĖ, Kristina GESEVIČIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto doktorantės
Jevgenija Furgasė ir Kristina Gesevičienė.
Jevgenija Furgasė ir Kristina Gesevičienė.
Printer Friendly, PDF & Email

2021 metus baigiame su mintimis apie pokyčius kitais metais. Daugelį verslininkų, tarp jų ir ūkininkus, neramina mokesčių pasikeitimai, kurie neišvengiamai turės įtakos finansiniams rezultatams. Todėl šiandien trumpai pristatome pagrindinius mokesčių pasikeitimus, kurie palies ir žemės ūkio verslą.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi minimali mėnesinė alga (MMA) ir minimalus valandinis atlygis (MVA). Nauja MMA bus 730 Eur (dabar 642 Eur), MVA - 4,47 Eur (dabar - 3,93 Eur). MMA didinimas turės įtakos gyventojams ir verslui, bei dviejų reikšmingų mokesčių apskaičiavimui - gyventojų pajamų mokesčiui ir SODROS įmokoms.

Reikšmingiausias dydis, susijęs su MMA, yra privalomojo socialinio draudimo dydis (PSD), kurį turi mokėti savarankiškai dirbantys, nedirbantys pagal darbo sutartį ir neregistruoti Užimtumo tarnyboje, nesimokantys ar kitaip nedrausti gyventojai. PSD yra 6,98 proc. nuo MMA. 2021 m. šis dydis sudarė 44,81 Eur , nuo 2022 m. sausio 1 d. PSD reikės mokėti 50,95 Eur.

Dėl pasikeitusios MMA, didėja ir SODROS „grindys“ – minimali draudžiamųjų pajamų suma, nuo kurios turi būti sumokamos SODROS įmokos, kai darbuotojo gaunamas atlyginimas nesiekia MMA. SODROS įmokos nuo MMA 2021 m. sudarė 136,55 Eur, 2022 m. sudarys - 155,27 Eur. Įmonė turi mokėti SODROS įmokas bent nuo MMA, nebent darbuotojas yra iki 24 m. amžiaus, dirba pas kitą darbdavį, gauna pensiją ar yra draudžiamas valstybės lėšomis. Prievolė SODROS įmokas mokėti bent jau nuo MMA išlieka ir tokiu atveju, net jei darbuotojas papildomai verčiasi individualia veikla.

Dėl MMA didinimo keičiasi ir įmokos SODRAI, perkant verslo liudijimą. Jei verslo liudijimas galioja pilną mėnesį, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis - PSD 6,98 proc. nuo MMA ir VSD 8,72 proc. nuo MMA. 2021 m. už pilną mėnesį PSD įmoka yra 44,81 Eur, VSD įmoka yra 55,98 Eur. Tuo tarpu 2022 m. šios įmokos bus atitinkamai 50,95 Eur ir 63,66 Eur. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, PSD proporcingai apskaičiuojamos tik jei esate draudžiamas, priešingu atveju mokama už pilną mėnesį.

MMA pakeitimas turės įtakos ir dienpinigių į užsienio šalis apmokestinimui. Tam, kad į užsienio komandiruotes važiuojančių darbuotojų dienpinigiai nebūtų apmokestinami GPM ir SODRA, darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis kaip MMA, padauginta iš koeficiento 1,65, arba MVA, padauginta iš koeficiento 1,65.  2021 m. tokių darbuotojų darbo užmokestis turi būti didesnis nei 1059,30 Eur (642 Eur x 1,65) arba valandinis atlygis ne mažesnis nei 6,48 Eur (3,93 Eur x 1,65). Nuo 2022 m. mėnesinis atlygis turi būti ne mažesni nei 1204,50 Eur, o valandinis atlygis - ne mažesnis nei 7,38 Eur. Kai darbo sutartyje nurodytas atlyginimas yra mažesnis, 50 proc. darbo užmokesčio sumos viršijantys dienpinigiai apmokestinami tiek GPM, tiek SODRA.

MMA pakeitimas turi įtakos ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) apskaičiavimui. Pagal VDU apskaičiavimo tvarką darbuotojams apskaičiuojami atostoginiai, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, ligos pašalpa už 2 pirmąsias dienas ir pan. VDU apskaičiuojamas trijų paskutinių mėnesių darbo užmokestį dalinant iš trijų paskutinių mėnesių darbo dienų skaičiaus. Šis dydis negali būti mažesnis nei vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį nustatytos MMA pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį. Tai reiškia, kad skaičiuojant VDU 2022 m. sausio, vasario ir kovo mėn. darbuotojams, kurių alga neviršijo 730 Eur tris prieš tai esančius mėnesius, reikia didinti VDU iki galiojančio MMA pagrindu apskaičiuoto dydžio.

NPD pokytis nuo 2022 m.

Apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo darbo užmokesčio yra taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). 2021 m. taikoma NPD formulė yra NPD = 400 – 0,18 x (darbo užmokestis – MMA). Nuo 2022 m. šį formulė bus pakeista į dvi naujas, atsižvelgiant į šalies vidutinį darbo užmokestį, t. y. 1678 Eur sumą. Jei gyventojo darbo užmokestis “ant popieriaus” neviršija 1678 Eur, tuomet jam taikoma NPD = 460 – 0,26 × (DU –MMA). Jei atlyginimas yra didesnis, tuomet taikoma kita formulė NPD = 400 – 0,18 × (DU –642). Taigi, mažesnes pajamas gaunantiems asmenims NPD didėja dėl visų formulėje padidintų dydžių, tuo tarpu didesnes pajamas gaunantiems asmenims NPD nesikeičia, nes atsisakyta NPD formulės ryšio su MMA.

Pavyzdžiui, asmeniui gaunančiam 1000 Eur, NPD 2021 m. yra 335,56 Eur, o 2022 m. bus 389,80 Eur, t.y. padidės 54,24 Eur ir reikės sumokėti 11 Eur mažiau GPM. Tuo tarpu 2000 Eur gaunančiam asmeniui NPD 2022 m. lieka kaip ir 2021 m. – 155,56 Eur. Jei būtų paliktas ryšys su MMA, tuomet didesnes pajamas gaunantiems gyventojams NPD būtų padidėjęs 15,84 Eur, ir jei būtų mokėję 3 Eur mažiau GPM. O jei būtų taikoma vienoda padidinta formulė, tuomet NPD padidėtų 25,76 Eur ir reiktų mokėti 5 Eur mažesnį GPM.

Kiti reikšmingi pakeitimai nuo 2022 m.

2021 m. birželio mėn. Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nuspręsta nuo 2022 m. sausio 1 d. apriboti galimybę darbo užmokestį ir dienpinigius išmokėti grynaisiais pinigais. Pagal priimtas pataisas, darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą. Išimtis bus taikoma tik jūrininkams. Šiomis pataisomis buvo siekiama skaidrinti darbo užmokesčio ir dienpinigių mokėjimo sistemą, bei mažinti atsiskaitymų grynais pinigais kiekį, kaip vieną iš galimų sąlygų šešėlinės ekonomikos egzistavimui. Priėmimo metu buvo nuogąstauta, kad šis pakeitimas sukels papildomų nepatogumų darbuotojams dėl ne visuomet prieinamų banko paslaugų ir verslui dėl padidėjusios administracinės naštos. Tačiau pakeitimai priimti ir pradeda galioti nuo 2022 m. sausio 1 dienos, nuo kada išmokėjimas grynais negalimi ir visi įmonės darbuotojai turi būti pateikę banko sąskaitas. Nepateikus banko sąskaitas, mokėjimai deponuojami iki kol bus gauta reikiama informacija.

Lietuvos statistikos departamentas patvirtino 2022 m. privalomų kas mėnesį teikti Intrastato ataskaitų teikimo ribas - t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių ir į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertes. Ataskaitų teikimo ribos buvo padidintos, siekiant mažinti statistinės atskaitomybės naštą Lietuvoje PVM mokėtojais registruotiems asmenims. Naujos ribos įvežimo ataskaitos teikimui - 280 tūkst. Eur per praėjusius kalendorinius metus, prieš tai buvo 250 tūkst. Eur. Ribos išvežimo ataskaitos teikimui - 200 tūkst. Eur per praėjusius kalendorinius metus, prieš tai buvo 150 tūkst. Eur. Taip pat buvo padidinta statistinės vertės teikimo riba - įvežimo nuo 3 mln. Eur iki 5 mln. Eur, išvežimo nuo 6 mln. Eur iki 8 mln. Eur. Jei Lietuvos PVM mokėtojas nuo einamųjų metų pradžios viršijo nustatytas teikimo ribas, jis turi pradėti teikti Intrastato ataskaitas pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos.

Facebook komentarai

bas

a