Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Parama smulkiajam pieno gamintojui iš Šilalės rajono padėjo sustiprėti

Autorius: Steponas GEDVILA
Keletą melžiamų karvių turintys ūkininkai gali pretenduoti į iki 15 tūkst. Eur siekiančią paramą smulkiesiems pieno gamintojams.
Keletą melžiamų karvių turintys ūkininkai gali pretenduoti į iki 15 tūkst. Eur siekiančią paramą smulkiesiems pieno gamintojams.
Printer Friendly, PDF & Email

Iki rugsėjo 30 d. renkamos paraiškos iš smulkiųjų pieno gamintojų, kurie norėtų gauti iki 15 tūkst. Eur siekiančią paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. 

Už paramą – naujas traktorius

Šilalės rajono ūkininko Vyganto Pielikio ūkio stambiu tikrai nepavadinsi – laiko septynias melžiamas karves, deklaruoja dirbantis 22 hektarus žemės, kurios didžioji dalis yra nuomojama, nes savos  – tik 3 ha. Visą ūkyje kasdien primelžiamą pieną parduoda supirkėjams.

Prieš penketą metų V. Pielikis pasinaudojo KPP parama smulkiesiems pieno ūkiams ir įsigijo jo ūkiui tuomet labai reikalingą traktorių. „Tokia parama mano ūkiui buvo nemenka finansinė paspirtis. Be paramos aš jo naujo tikrai nebūčiau įpirkęs. Nebent labai seną. O gavęs paramą, galėjau įsigyti naują ir modernų traktorių“, – pasakojo V. Pielikis.

Tiesa, jis jaučia nedidelę nuoskaudą, kad tuomet, pasinaudojant KPP parama, buvo galima įsigyti tik naujus traktorius, o dabar jau leidžiama ir naudotus. Mat, ir jis gal būtų pasirinkęs įsigyti naudotą traktorių ir žemės ūkio padargų, kuriuos jam teko pirkti jau iš savo ūkio lėšų. Bet dabar nesigailįs, kad pirko ir naują traktorių, kuris ūkiui labai pasitarnauja ruošiant pašarus karvėms. Mat naujo traktoriaus priežiūrai, remontui tenka išleisti kur kas mažiau pinigų, nei naudoto.

Ūkininkas neslepia, kad pieno ūkis jam yra tik papildoma veikla, šalia turimo tiesioginio darbo. „Jei vien tik iš tokio ūkio gyventi, tai nežinau, kaip būtų buvę. Būtų neišvengiamai reikėję ūkį plėsti. Bet to nedarėme, todėl, kaip ilgai jis gyvuos, nežinau“, – atviravo ūkininkas.

Paraiškas jau priima

Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramai gauti pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ smulkieji pieno ūkiai paraiškas turi pateikti iki rugsėjo 30 d. Jie galės gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką savo verslo plano įgyvendinimui.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 731 893 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Norinčio gauti paramą pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9. Daugiau kaip 50 proc. bendro produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio turi sudaryti tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas valdos ekonominis dydis.

Kaip ir ankstesnių paraiškų priėmimų metu, kreipiantis paramos pieninei galvijininkystei galima gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką verslo planui įgyvendinti.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Gali tikėtis papildomų balų

Atrenkant paraiškas, 20 prioritetinių balų bus suteikiama prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros verslo prisidėsiančiam verslo planui, kuriame bus numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Tiek pat balų gaus ir prie pieno kokybės gerinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus  numatytos investicijos į melžimo įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos bus iki 40 metų amžiaus, suteikiama 10 balų.

Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariu daugiau negu 2 metus esantis pareiškėjas gaus 15 balų, iki 2 metų – 10 balų.  

Įgyvendinantieji verslo planą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, gaus 10 balų. Tiek pat balų bus suteikiama ir niekada negavusiems paramos pagal šios priemonės veiklos sritį.

a

Facebook komentarai