Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Parama sūrių gamintoją paskatino plėsti ūkį

Autorius: Steponas GEDVILA
Smulkią ūkininkę Rūtą Aliukonienę garsina jos pagaminti sūriai. Asmeninio albumo nuotrauka.
Smulkią ūkininkę Rūtą Aliukonienę garsina jos pagaminti sūriai. Asmeninio albumo nuotrauka.
Printer Friendly, PDF & Email

Smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste, iki rugsėjo 30 d. gali teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Vienas smulkusis ūkis galės sulaukti iki 15 000 Eur paramos, o iš viso šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 12 731 893 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Įsigijo technikos

Prienų rajono Margininkų kaime ūkininkaujančią Rūtą Aliukonienę prie stambių ar net vidutinių ūkininkų tikrai nepriskirsi – jos karvių bandoje mūkia tik 4 pieninės karvės, dar keletas telyčių, o dirba ji viso labo tik 9 ha žemės. Tačiau net ir turint tokį ūkį, ūkininkės įsitikinimu, išgyventi galima.

Prieš ketvertą metų ūkininkė parengė investicinį projektą „Rūtos Aliukonienės ūkio modernizavimas“, kurio įgyvendinimui iš KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ sulaukė 15 000 Eur paramos. Už šiuos pinigus įsigijo naują ūkiui itin reikalingą plūgą, grėblį-vartytuvą, kitų žemės dirbimo padargų.

„Ši parama mūsų ūkiui buvo ženkli – patys iš savo lėšų tiek žemės dirbimo padargų nebūtume galėję įsigyti. Tiesa, truputį apsiskaičiavome įsigydami galingą plūgą – jis mums kaip ir tinka, tik mūsų traktorius pernelyg yra senas ir pernelyg menko galingumo, kad išnaudotų visas plūgo galimybes. Naujo traktoriaus kol kas įsigyti neišgalime“, – atviravo R. Aliukonienė.

Garsėja sūriais

Nors R. Aliukonienės ūkis yra mišrus – laiko ir gyvulius, ir verčiasi augalininkyste, bet pardavimui daug javų neprisėja, nes ūkis nėra didelis. Tačiau ir pieno ūkininkė niekam neparduoda, o pati perdirba ir parduoda jau galutinį produktą – sūrius, kuriais garsėja visame regione. Šiemet Druskininkuose vykusioje sūrų šventėje jos varškės sūris buvo pripažintas geriausiu.

„Pagal dabartines supirkimo kainas parduoti pieno net neverta. Nes perdirbėjai jei didiesiems pieno tiekėjams moka po beveik 50 eurocentų už litrą pieno, o tokiems smulkiems, kaip aš, vos po 12 eurocentų. Tai pasityčiojimas iš žmogaus bei jo darbo. Todėl visą pieną paverčiu galutiniu produktu – varškės ar fermentiniais sūriais. Bet daugiausia gaminu varškės sūrius. Nusivežu juos į turgų ir kaip mat išperka“, – pasakojo R. Aliukonienė.

Ūkininkės teigimu, fermentinius sūrius gamina tik tuomet, kai turi daugiau pieno ir jo lieka išspaudus reikiamą kiekį varškės sūrių. Be to, dar gamina ir saldaus pieno sūrius. Juos taip pat pirkėjai „nešte išneša“. Tad kur realizuoti savo produkciją R. Aliukonienei galvos sukti nereikia.

„Būtų gerai primelžti daugiau pieno ir daugiau jo perdirbti, bet kol kas yra, kaip yra. Norime truputį perorientuoti savo ūkį – galvojame pienines karves pakeisti džersių veislės karvėmis. Tai pieninės karvės, bet jos yra mažesnės už įprastas karves. Nors jos truputį mažiau duoda pieno, nei įprastinės karvės, bet jų pienas yra kur kas skanesnis, taip pat saldesnis bei riebesnis. Todėl ir sūriai turėtų būti išskirtinio skonio“, – pasakojo R. Aliukonienė.

Delsti nereikėtų

Paraiškas paramai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ iš smulkiųjų pienininkystės ūkių iki rugsėjo 30 d. priima Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintiems (išaugintų) valdoje produktams perdirbti ir tiekti rinkai. Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Pareiškėjo valdoje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą VED padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą, taip pat užtikrinti šiuo paraiškų priėmimo etapu būtinas įgyvendinti paramos teikimo sąlygas: kad registruotas pieninių veislių melžiamų karvių skaičius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 3 bei produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED sudarys daugiau kaip 50 proc. bendro VED.

Paraiškoje numatytą verslo planą pareiškėjas privalo įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Kaip ir anksčiau, išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 Eur. Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

a

Facebook komentarai