Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Paramos sulaukęs ūkininkas ateities be pienininkystės nemato

Autorius: Steponas GEDVILA
Prienų rajone ūkininkaujantis Adas Kralikauskas tikina, kad parama mažiems pieno ūkiams padeda išlikti. Asociatyvi nuotr.
Prienų rajone ūkininkaujantis Adas Kralikauskas tikina, kad parama mažiems pieno ūkiams padeda išlikti. Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

„Nepasinaudoti parama smulkiesiems pieno gamintojams, kai tam yra visos galimybės, kažin ar gali būti pateisinama“, – teigia Prienų rajono Užuguosčio kaimo ūkininkas Adas Kralikauskas, pats 2018 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ sulaukęs 15 tūkst. Eur paramos.

Įsigijo padargų

A. Kralikausko teigimu, jo ūkis nedidelis – šiuo metu laiko tik 4 melžiamas karves bei keletą galvijų prieauglio, dirba apie 17 ha žemės, kurios didelė dalis – nuomojama, todėl parama jam, kaip smulkiam ūkininkui, buvo didelis ūkio finansinis „ramstis“.

„Labai gerai, kad yra galimybė gauti tokią paramą. Jos dėka galima atnaujinti techniką. Tą aš ir padariau – pirkau frontalinį krovėją, frezą, skirtą žolei smulkinti, kitos reikalingos technikos. Jei ne parama, aš vargu ar būčiau finansiškai galėjęs tiek ir tokios technikos įpirkti. Ūkio pajamos nėra tokios didelės, kad galėtume tokius pirkinius sau leisti“, – pasakojo ūkininkas.

Pasak jo, nusipirkta nauja technika labai praverčia ūkyje, kai reikia skubiai atsižvelgiant į gamtos sąlygas ruošti pašarus gyvuliams žiemai, atliekant kitus būtinus darbus, žiemomis – kai reikia pergabenti sunkius šieno rulonus arčiau gyvulių.

Sąlygos palankesnės

Anot A. Kralikausko, prieš porą metų, kuomet jis dalyvavo programoje, smulkiesiems ūkininkams remti, buvo kiek kitokios sąlygos norintiems pasinaudoti šia parama.

„Tuomet parama buvo skiriama tik įsigyjant naują techniką ir įsipareigojimų laikas buvo ilgesnis, dabar sąlygos imti paramai kur kas palankesnės – įsigyti jau galima ir naudotos technikos, o ir įsipareigojimų nemažinti pieno ūkio laikas kelis kartus trumpesnis“, – tikino ūkininkas, neslėpdamas, kad gal kiek jam ir apmaudu dėl to, tačiau visiškai nesigailįs, kad naudojosi parama smulkiesiems ūkininkams remti.  

Mat iki neseno laiko pieno ūkis A. Kralikauskui tebuvo tik kaip papildoma veikla, papildomas pajamų šaltinis, dabar – jau ir vienintelis. Išgyventi vien tik iš nedidelio ūkio gana sudėtinga, juolab dabar, kai yra itin kritusios pieno supirkimo kainos, mat ūkis visą primelžtą pieną parduoda stambiesiems perdirbėjams.

„Minčių imtis perdirbimo ir gaminti sūrius, sviestą ar dar ką nors net nebuvo. Mūsų kaimas gana toli nuo didesnių miestų, todėl nemenkai kainuotų produkcijos vežiojimas. Vargu ar apsimokėtų, todėl tenkinamės tuo, ką gaunam iš supirkėjų“, – pasakojo ūkininkas.

Paraiškų teikimui laiko vis mažiau

Paraiškas paramai gauti pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ smulkieji pieno ūkiai Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti iki rugsėjo 30 d.

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 12 731 893 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Norinčio gauti paramą pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9. Daugiau kaip 50 proc. bendro produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio turi sudaryti tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas valdos ekonominis dydis.

Kreipiantis paramos pieninei galvijininkystei galima gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką verslo planui įgyvendinti.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

a

Facebook komentarai