Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pasekė tėvų pėdomis – pasinaudojusi parama įkūrė pieno ūkį

Autorius: Steponas GEDVILA
Lietuvos pieno gamintojus kamuojančios problemos nesutrukdė zarasiškei Alinai Kačiulytei įkurti smulkų pienininkystės ūkį.
Lietuvos pieno gamintojus kamuojančios problemos nesutrukdė zarasiškei Alinai Kačiulytei įkurti smulkų pienininkystės ūkį.
Printer Friendly, PDF & Email

Sekdama tėvų pavyzdžiu Zarasų rajone gyvenanti Alina Kačiulytė įkūrė savo pienininkystės ūkį. Ji neslepia – jei ne parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, ūkį vargu ar būtų kūrusi. 

Tik pradžia

Šiuo metu Zarasų rajono ūkininkės A. Kačiulytės ūkyje mūkia 4 melžiamos karvės. Tai, kad jų banda – labai mažai, pripažįsta ir pati ūkininkė, tik pastebi, jog kol kas to pakanka. Mat ūkis nebendradarbiauja su didžiaisiais pieno supirkėjais, o visas pienas perdirbamas jau pačiame ūkyje ir vartotoją pasiekia galutinis pieno produktas – sviestas, sūris ir kita.

„Taip į mūsų sąskaitą už pieną ateina didesnės pajamos, nei jį parduotume perdirbėjams. Jiems parduoti tiesiog neapsimoka – moka labai jau mažai“, – tikino A. Kačiulytė.

Pasak jos, prieš porą metų apsispręsti – kurti smulkųjį pienininkystės ūkį ar ne, jai nebuvo labai sudėtinga. Mat nuo vaikystės buvo susijusi su kaimu – žino ir moka visus ūkio darbus, nes matė, kaip ūkininkauja tėvai. Tačiau A. Kačiulytė pripažino, kad patį apsisprendimą dar palengvino ir tai, kad yra galimybė tokiems smulkiems ūkiams, kaip jos, gauti paramos iš KPP.

„Besikuriančiam ūkiui labai reikėjo technikos. Todėl, sulaukusi galimybės pasinaudoti skirta 15 tūkst. Eur parama, pernai nutariau nusipirkti traktorių, kuris labai palengvino ūkio darbus, ypač ruošiant pašarus. Jei ne parama, anot ūkininkės, traktorių ji vargu ar būtų iš viso pirkusi.

„Tai jau nemenka investicija, ypač tokiam smulkiam ūkiui“, – pripažino ūkininkė, vildamasi, kad jos ūkis išgyvens visas negandas, šiandien užklupusias šalies pieno ūkius.

Paraiškas jau gali teikti

Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramai gauti pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ smulkieji pieno ūkiai paraiškas turi pateikti iki rugsėjo 30 d. Jie galės gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką savo verslo plano įgyvendinimui.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 731 893 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Norintis gauti paramą pareiškėjas turi turėti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 pieninių veislių melžiamas karves. Daugiau kaip 50 proc. bendro produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio turi sudaryti tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas valdos ekonominis dydis.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Skiriami papildomi balai

Atrenkant paraiškas, 20 prioritetinių balų bus suteikiama prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros verslo prisidėsiančiam verslo planui, kuriame bus numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Tiek pat balų gaus ir prie pieno kokybės gerinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus  numatytos investicijos į melžimo įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos bus iki 40 metų amžiaus, suteikiama 10 balų.

Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariu daugiau negu 2 metus esantis pareiškėjas gaus 15 balų, iki 2 metų – 10 balų.  

Įgyvendinantieji verslo planą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, gaus 10 balų. Tiek pat balų bus suteikiama ir niekada negavusiems paramos pagal šios priemonės veiklos sritį.

 

a

Facebook komentarai