Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pienininkystės ūkio gyvavimą palengvino parama

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Šiemet ruošti pašarus galvijams žiemai Rietavo savivaldybės Rešketėnų kaimo ūkininkei Adelei Mikalauskaitei buvo lengviau – padėjo naujai įsigyta žemės dirbimo technika. Ją nusipirko pasinaudojusi parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Norintys pasinaudoti parama kiti pienininkystę vystantys smulkieji ūkininkai turėtų suskubti – paraiškos paramai priimamos tik iki rugsėjo 30 d.  

Tęsia šeimos tradicijas

A. Mikalauskaitė dalyvauti KPP priemonėje ir bandyti gauti paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ apsisprendė praėjusiais metais. Įvertinus paraišką jai buvo skirta 15 000 Eur parama, kurią ūkininkė panaudojo šiemet.

„Už paramą jau nusipirkau traktorių ir šienapjovę. Traktorius nenaujas, bet naujam neturėjau lėšų, nes paramos pinigai būtų padengę tik dalį reikalingų investicijų. Todėl nusprendžiau geriau įsigyti nenaują, naudotą traktorių, kad dar liktų kiek nors paramos lėšų ir šienapjovei, kurios man ūkyje taip pat verkiant reikėjo“, – pasakojo ūkininkė, atviraudama, kad vien tik savo ūkio lėšomis net ir naudotą traktorių įsigyti vargu ar būtų išgalėjusi.

Anot A. Mikalauskaitės, įsigyta technika jau pravertė šią vasarą ruošiant pašarus galvijams. Nors jos ūkis nedidelis – 4 melžiamos karvės bei būrelis prieauglio, tačiau pašaro žiemai jiems reikia nemažai. Mat nesinori, kad jo pritrūktų, nes iš karvių pieno gaunamos pajamos – vienas iš ūkio pragyvenimo šaltinių.

Ūkininkė pasakojo, kad visą primelžtą pieną ji parduodanti supirkėjams, pati jo perdirbimu neužsiimanti. Taip darė kol ūkį iki 2007 metų valdė jos motina, taip daro ir ji pati dabar. Mat užmačios pačiai užsiimti pieno perdirbimu – gaminti sūrius ar kitokius produktus nuėjo perniek – jų tiesiog nėra kur realizuoti. Todėl nutarė pasitenkinti tegul ir kiek mažesnėmis, bet nuolatinėmis pajamomis už pieną.  

Laiko svarstymams nedaug

Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramai gauti pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ smulkieji pieno ūkiai paraiškas turi pateikti iki rugsėjo 30 d. Jie galės gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką savo verslo planui įgyvendinti.

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 12 731 893 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Norinčio gauti paramą pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9. Daugiau kaip 50 proc. bendro produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio turi sudaryti tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas valdos ekonominis dydis.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Gali tikėtis papildomų balų

Atrenkant paraiškas, 20 prioritetinių balų bus suteikiama prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros verslo prisidėsiančiam verslo planui, kuriame bus numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Tiek pat balų gaus ir prie pieno kokybės gerinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus  numatytos investicijos į melžimo įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos bus iki 40 metų amžiaus, suteikiama 10 balų.

Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariu daugiau negu 2 metus esantis pareiškėjas gaus 15 balų, iki 2 metų – 10 balų.  

Įgyvendinantieji verslo planą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, gaus 10 balų. Tiek pat balų bus suteikiama ir niekada negavusiems paramos pagal šios priemonės veiklos sritį.

a

Facebook komentarai