Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

R. Juknevičius: ūkininkų interesus ginsime visomis teisėtomis priemonėmis

Autorius: Dalia KARPAVIČIENĖ
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos valdžios institucijoms išsiųsta praėjusį penktadienį vykusio Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimo priimta rezoliucija.

Rezoliucijoje reiškiamas nusivylimas formuojama Lietuvos žemės ūkio politika, neatšaukiamas dar 2021 metų rugsėjo mėnesį išreikštas nepasitikėjimas pagrindine politikos formuotoja ir įgyvendintoja – žemės ūkio ministerija ir ministru Kęstučiu Navicku. Dokumente atsakingų  institucijų ir jų vadovų reikalaujama nedelsiant imtis spręsti įsisenėjusias ir naujas problemas. 

Prašoma pripažinti žemės ūkį strateginę reikšmę nacionaliniam saugumu turinčia ūkio šaka. Siūloma supaprastinti kiaulių laikymo, auginimo sąlygas smulkiuose ūkiuose ir surasti galimybę skatinti ūkininkus vėl auginti kiaules Lietuvos ūkiuose.

Raginama spręsti pakankamo finansavimo klausimus, užtikrinant tvarią saugaus maisto produktų ir pašarų, žemės ūkio sektoriaus modernizavimą, teisėkūros institucijas rengti tokias taisykles, kad ūkininkai nebūtų verčiami 100 proc. įgyvendinti ES ambicingus negamybinius reikalavimus 2023–2027 m. laikotarpio žemės ūkio politikoje.

Išmokų vokas už klimatui ir aplinkai naudingas praktikas privalo būti prilygintas vidutiniam ES dydžiui už tokios pat paskirties praktiką. Rezoliucijoje prašoma metų pereinamojo laikotarpio Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano įgyvendinimui. Reiškiami rimti nuogąstavimai, kad 2023 metams nebus laiku parengtos įgyvendinimo taisyklės. Jau dabar stipriai vėluojama su išsamiu ir kvalifikuotu ūkininkų informavimu apie naujus radikalius reikalavimus, kurių vykdymas praktikoje jau turės prasidėti šių metų  rudenį, nors strateginis planas net nebus patvirtintas.

Siekiant neiškraipyti ūkininkų statistikos, reikalaujama kuo greičiau nustatyti aktyvaus ūkininko statusą ir atskirti tikrus ūkininkus nuo tiesiog žemės ūkio naudmenas deklaruojančiųjų asmenų ir nevykdančių jokios su ūkininkavimu susijusios veiklos.

Rezoliucijoje atkreiptas dėmesys, jog Lietuva neturi atlikusi žaliojo kurso strategijų poveikio vertinimo analizės, reformos gali turėti įtakos blogesniems gamybiniams rezultatams, gali kilti apsirūpinimo maistu grėsmė.

„Esame tvirtai įsitikinę, kad apsirūpinimas maistu yra strateginis valstybės saugumo uždavinys, todėl žaliasis kursas turi derėti su žemės ūkio produkcijos gamyba ir jos tvarumo užtikrinimu“, – pažymima rezoliucijoje.

LŪS suvažiavime priimtoje rezoliucijoje nesutinkama su ES politiniais pareiškimais išreikštų reikalavimų perkėlimu į Lietuvos nacionalinį žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį  planą, raginama atsisakyti žaliojo kurso perteklinių ambicijų, susijusių su pesticidų ir trąšų mažinimu, daugiamečių pievų išlaikymu, iškastinio kuro atsisakymu, IKOK rekomendacijų vertimu reikalavimais, negamybinio ploto atidėjimu ir pan. Palaikomos tik tos žaliojo kurso priemonės, kurios leidžia su mažiau pasiekti daugiau: tikslioji žemdirbystė, žemės ūkio procesų valdymas, pasinaudojant prieinamais duomenimis ne tik iš ūkio, bet ir iš viešųjų duomenų centrų.

Raginama greičiau išjungti pasėlių deklaravimo sistemoje laisvos valstybinės žemės sluoksnį, dėl kurio žemdirbiams nepavyksta sklandžiai deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, atsisakyti ydingos praktikos deklaravimo taisykles keisti deklaravimo procesui jau įsibėgėjus arba net jam pasibaigus.

Prašoma svarstyti mokestinių lengvatų (PVM mokesčio) taikymą maisto produktams ir žemės ūkio gamybos pagrindinėms žaliavoms bei energetiniams produktams, atsisakyti žemės ūkio konkurencingumą mažinančių mokesčių įvedimo ar tarifų keitimo, peržiūrėti dabar galiojančią tvarką, kuomet mokesčiai SODRAI neproporcingai dideli smulkių ir vidutinių ūkių atžvilgiu, susilaikyti nuo naujų netiesioginių  mokesčių žemės ūkio sektoriuje įvedimo.

Reikalaujama, kad paraiškos visose teritoriniuose skyriuose būtų vertinamos pagal patvirtintas administravimo taisykles, o ne pagal atskirų vertintojų interpretaciją. Paklausimai ūkininkams turi būti konkretūs, kurie prisideda prie teisingo projekto įgyvendinimo. Terminai paraiškų vertinimui yra numatyti taisyklėse ir jų turi būti laikomasi.

Rezoliucijoje raginama Seimą ir Vyriausybę grįžti prie saugomų laukinių paukščių daromos žalos atlyginimo klausimo. Jei valstybė nusprendžia saugoti vieną ar kitą laukinės faunos rūšį, tai negali būti atliekama ūkininkų sąskaita.

 Lietuvoje sparčiai skatinant pereiti prie atsinaujinančios energijos (saulės ir vėjo gaminamos elektros) juridiniams ir privatiems asmenims yra suteikiama galimybė gauti paramą saulės ir vėjo elektrinėms. Projektai dažniausiai yra vykdomi nuomojant iš ūkininkų žemės sklypus, tuo tarpu patys ūkininkai parama pasinaudoti negali, nes nėra priskiriami nei juridinių, nei fizinių asmenų kategorijai.

Ūkininkus ypač neramina galimai nevaldoma saulės elektrinių plėtra žemės ūkio paskirties žemės masyvuose. Siūlomame elektros energijos liberalizacijos pakete nepalikta jokių saugiklių šių elektrinių plėtrai derlingiausiuose žemės ūkio naudmenų plotuose užkardyti. Todėl rezoliucijoje prašoma įtraukti ūkininkus į atsinaujinančios energijos gamybos paramos schemas ir taip jiems suteikti didesnę galimybę prisidėti prie žaliojo kurso tikslų. Raginama parengti įstatyminę bazę taip, kad atsinaujinančios energetikos projektų vykdymui pirmiausia būtų išnaudojami pastatų stogai, apleistos urbanizuotos teritorijos bei apleista, žemės ūkio gamybai nenaudojama žemės ūkio paskirties žemė. Drausti nuomoti ir naudoti saulės elektrinėms maisto gamybai tinkamus žemės plotus, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas savo žemėse būtų pats ūkininkas.

Rezoliucijoje raginama Lietuvos atsakingų institucijų vadovus atsižvelgti į Lietuvos ūkininkų sąjungos siūlymus.

“Tikimės abipusio glaudaus bendradarbiavimo bei konkretaus problemų išsprendimo. Reikalui esant, pasiliekame teisę panaudoti visas įstatymais numatytas priemones, kad būtų apginti ūkininkų interesai ir įgyvendinti jų teisėti lūkesčiai“, – apibendrindamas priimtą rezoliuciją, teigė Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius. 

 

Facebook komentarai

bas

a