Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

R. Karbauskio politinės partijos pavadinimo problema

Autorius: Dr. Bernaras IVANOVAS
Printer Friendly, PDF & Email

Kaip žinia, R. Karbauskio partijos pavadinimas jungia du esminius žodžius: „valstiečiai“ ir „žalieji“.  Pabandykime pasigilinti į tai, ar šios dvi sampratos papildo viena kitą, ar vis tik prieštarauja. Po Antrojo pasaulinio karo žaliųjų ekologiniai judėjimai užplūdo Europą. Paprastai, tai buvo kairiųjų anarchistų grupių ekologiniai sparnai, kurių svarbiausias taikinys - gamtos eksploatacija užsiimančios, stambios žemės ūkio produkciją gaminančios, korporacijos (pvz., NESTLE).

Šeštame ir septintame dešimtmečiuose įvyko vadinamoji „žalioji revoliucija“, kuri asocijuojama ne su minėtais judėjimais, bet su technologiniu ūkininkavimo proveržiu, kai genetika, selekcija, herbicidai ir pesticidai (visi gerai prisimename garsaus ir labai nuodingo pesticido DDT istoriją) leido padidinti žemės ūkio produkcijos gamybą tiek, kad bado problema iš esmės tapo istorija. Žinoma, Afrikos žemyne badas egzistuoja, bet tai jau socialinė-politinė problema.

Ekologinių judėjimų pakilimas iš esmės buvo atsaku į technologinį proveržį žemės ūkyje. Kovota su besaikiu gamtos išteklių naudojimu, naujomis ir gamtai dažnai kenksmingomis, ūkininkavimo technologijomis. Galiausiai pavyko uždrausti pavojingiausius chemikalus bei labai paplitusio švino naudojimą.

Visoje šitoje istorijoje buvo dvi pusės: ekologai-žalieji bei jų priešininkai – stambūs ūkininkai. Septinto dešimtmečio pradžioje, formuodama bendrą žemės ūkio politiką, Europos Bendrija atsižvelgė į ekologų keltas problemas, tad ilgainiui žaliųjų judėjimai įsiliejo į politines partijas arba tapo atskira jėga, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje. Pastaruoju metu žaliųjų partijos išgyvena savo renesansą, ką gana gerai pademonstravo rinkimai į Europos Parlamentą. Vis dėl to mes tų partijų pavadinimuose nepamatysime bandymo apjungi žaliųjų ekologų ir ūkininkų pasaulėžiūras, kadangi jos yra ne tik kad skirtingos, bet tiesiog nesutaikomos. Žinoma, yra ekologiniai ūkiai, tačiau jie sudaro tik kelis procentus ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje. Kyla klausimas, kodėl R. Karbauskio partija savo pavadinime apjungė oponuojančias pasaulėžiūras? Galima daryti prielaidą, kad tiesiog nesistengta pasigilinti į žodžių reikšmes. Juk svarbiausia, kad pavadinimas skamba „neblogai“, todėl koks gi skirtumas? Tai tik dar vienas įrodymas to, kad Lietuvoje partijoms visiškai nerūpi ideologinės ar vertybinės nuostatos.  Jos tampa tik priedanga, savanaudiškiems tikslams. Viena viltis, kad pats rinkėjas galiausiai pradės gilintis į svarbų partijų veikimo aspektą – ideologinių pažiūrų logiškumą bei nuoseklumą. Tai turi būti svarbiu momentu, rinkėjams balsuojant per parlamento rinkimus.

Facebook komentarai