Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Registruoti ūkininko ūkį bus paprasčiau

Autorius: ELTA
Asociatyvi nuotr. Dalios Karpavičienės nuotr.
Asociatyvi nuotr. Dalios Karpavičienės nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Seimas priėmė Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama sumažinti administracinę naštą ir pagerinti Ūkininkų ūkių registro teikiamų paslaugų kokybę. Didinant šių paslaugų elektroninę plėtrą, atsisakyta perteklinio reikalavimo registro duomenų teikėjams kartu su teikiamais dokumentais pateikti ir popierines dokumentų kopijas.

Įstatyme įtvirtinta, kad ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:  asmens prašymą įregistruoti ūkį; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus;  registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo planą arba schemą;  dokumentą, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti.

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama: partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis; partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinantys ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiantys dokumentai bei žemės sklypo planas arba schema, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;  ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu įstatyme nurodytu atveju.

Nustatyta, kad ūkis įregistruojamas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistruoti ūkį pateikimo Ūkininkų ūkių registro tvarkytojai – savivaldybės administracijai dienos, jeigu pageidaujančio įregistruoti ūkį asmens pateikti dokumentai patvirtina atitiktį įstatyme nurodytoms sąlygoms. Jeigu ūkį įregistruoti atsisakoma, priežastys nurodomos raštu.

Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimai priimti 78 parlamentarams vieningai balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ar susilaikius. Įstatymo pataisos įsigalios  spalio 1 d.

Facebook komentarai