Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Rudeniui prasidėjus – paraiškos verslui plėstis

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, rugpjūčio 8 d.) Kaimo gyventojai ir kaime įsikūrusios įmonės, planuojančios imtis verslo ir plėsti jį kaimo vietovėje, greitai vėl galės pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos minėtai paramai gauti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 7 mln. eurų paramos lėšų. Žinotina, kad šios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis naujai patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis.

Pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, išvardintas neremiamų veiklų sąraše, kuris, lyginant su ankstesnėse įgyvendinimo taisyklėse buvusiu sąrašu, yra kur kas trumpesnis. Tarkim, pagal ankstesnes taisykles neremiamų veiklų sąraše buvo viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, dabar įgyvendinimo taisyklėse ši veikla nenurodyta kaip neremiama.

Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Pretenduoti į paramą, pagal naujai patvirtintus reikalavimus, galės fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, nebūtinai ūkininkai, bei privatūs juridiniai asmenys – ne tik labai mažos, bet ir mažos įmonės. Juridiniams asmenims neliko reikalavimo būti tik savarankiškais ūkio subjektais. Taip pat nebūtina, kad pareiškėjas iki paraiškos pateikimo vykdytų veiklą pilnus 12 mėnesių – tai reiškia, jog pareiškėjas gali būti įsteigtas ir ataskaitiniais metais.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Svarbu žinoti, jog nuo šiol paraiškos ir papildomi dokumentai pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ turės būti teikiami tik per ŽŪMIS. Kitais būdais –  paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t. – pateiktos paraiškos nebus priimamos. Svarbu pastebėti, kad paraiškų teikimo per sistemą neverta atidėlioti paskutinei dienai, nes tą dieną paraiškos bus priimamos tik iki 12 val.

Kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti gerai parengtą verslo planą, patvirtintus ataskaitinių metų finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų pilnus ketvirčius) dokumentus, taip pat dokumentus, užtikrinančius tinkamą projekto finansavimo šaltinį: kai tai nuosavos lėšos –  banko sąskaitos išrašą, jei nuosavos lėšos nepagrindžiamos tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis. Kai lėšos skolintos – kredito įstaigos paskolos arba išperkamosios (finansinės) nuomos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus. Su kredito įstaiga pasirašytą paskolos, išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį arba raštišką patvirtinimą, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis, paramos gavėjas NMA turi pateikti iki paramos sutarties pasirašymo – susitvarkyti šiuos dokumentus skirtas 6 mėnesių laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Per minėtą laiką nepateikus dokumentų, užtikrinančių projekto finansavimo šaltinį, paramos sutartis nebus pasirašoma.

Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas.

Įgyvendinimo taisyklėse numatytas naujas įsipareigojimas – įdarbinti bent vieną naują darbuotoją ir jį išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuo to, kiek bus įdarbinta naujų darbuotojų, atitinkamai priklausys prašomos sumos dydis. Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma galės būti 50 000 Eur. Jei sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų, bus galima tikėtis didžiausios paramos sumos – 200 000 Eur.

Už šio įsipareigojimo nevykdymą numatytos sankcijos: už kiekvieną nesukurtą naują darbo vietą taikomas proporcingas projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas, atsižvelgiant į skirtos paramos sumos ir planuotos įkurti naujos darbo vietos kainos santykį. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas prašytų 200 000 Eur ir įsipareigotų sukurti 4 naujas darbo vietas, tačiau sukurtų tik 3, tai sankcijos suma būtų 50 000 Eur, nes vienai darbo vietai sukurti buvo skirta 50 000 Eur parama.

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

NMA inf.

pievagrybiai

 
Facebook komentarai