Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Ruinex – svarbiausia augalinių liekanų tvarkymo technologijos dedamoji

Autorius: Partnerių turinys
Bioenergy LT konsultantai visais atvejais rekomenduoja Ruinex.
Bioenergy LT konsultantai visais atvejais rekomenduoja Ruinex.
Printer Friendly, PDF & Email

Neužilgo prasidės derliaus nuėmimo darbai. Iš anksto reikia numatyti augalinių liekanų tvarkymo strategiją. Šiaudai – maisto medžiagų šaltinis. Šiaudų cheminė sudėtis tiesiogiai priklauso nuo dirvožemio savybių bei meteorologinių sąlygų. Be azoto, fosforo, kalio ir mikroelementų šiauduose vidutiniškai randama 35 – 40 proc. anglies įvairiuose organiniuose junginiuose.

Šiaudai – energetinė žaliava humuso formavimuisi dirvožemyje ir dirvožemio mikrobiologinio aktyvumo didinimui. Miglinių javų šiauduose gausu neazotinių junginių (celiuliozė, hemiceliuliozė, ligninas) ir mažai azoto. Anglies ir azoto santykis šiauduose (70-80:1) turi įtakos šiaudų irimo intensyvumui dirvoje. Šiaudai dirvožemio mikroflorai – lengvai prieinamas anglies šaltinis. Tačiau celiuliozę ardantiems mikroorganizmams reikia sąlyginai daug azoto. Dėl to, kad šiauduose mažai azoto, mikroorganizmai mineralinį azotą naudoja iš dirvožemio, šis procesas vadinamas azoto imobilizavimu. Jei dirvožemyje nepakanka azoto, tuomet sutrinka šiaudų mineralizacijos procesas. Žinoma, kad intensyviausiai augalinių liekanų mineralizacija vyksta, kai anglies ir azoto santykis – 20-30:1. Esant mažesniam santykiui, prasideda azoto turinčių junginių mineralizacija, o didesniam – stiprėja azoto imobilizavimas.

a

Kodėl reikia spartinti šiaudų mineralizaciją? Mokslininkai pabrėžia, kad laikotarpis nuo vienų augalų derliaus nuėmimo pabaigos iki žemės dirbimo ir naujų žiemkenčių sėjos pradžios yra labai trumpas. Augalinės liekanos nespėja prarasti stipriųjų fizinių-mechaninių savybių ir daro neigiamą įtaką žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbui. Noragėliai ar kitos darbinės dalys nesugeba jų nei perpjauti, nei nutraukti. Augalinių liekanų mineralizacijos procesams suaktyvinti ir mechaninėms savybėms susilpninti naudojami biologiniai preparatai. Pirmasis preparatas naudotas ražienų mineralizacijos spartinimui buvo Azofix. Aktyvuotos azoto bakterijos esmingai gerino šiaudų mineralizaciją.

a

Stebėdami procesus, vykstančius įterpus šiaudus, nustatėme, kad intensyvėjant žemės ūkyje naudojamoms technologijoms, reikia ieškoti dar efektyvesnių preparatų, galinčių pagreitinti šiaudų mineralizaciją, tuo labiau, kad pasaulyje, o tuo pačiu ir Baltijos šalyse, populiarėja neariminis žemės dirbimas, o žemdirbiai vis dažniau susiduria su augalinių liekanų, esančių dirvos paviršiuje, keliamomis problemomis. Kai kas sako, kad reikia naudoti azoto trąšas, tačiau mes su tuo nesutinkame. Azotas įsavinamas per šaknis, o pasibaigus vegetacijai, negalime kalbėti apie gyvas šaknis, galinčias įsavinti azotą. Sutinkame su tuo, kad azotas – maistas mikroorganizmams, bet juo minta ir patogeniniai mikroorganizmai, tai reiškia, kad pamaitinsime ligų sukėlėjus, o jų su liekanomis įsiterpia ne taip jau mažai. Po intensyvių paieškų sukūrėme labai efektyvų preparatą Ruinex.

a

Skirtingų augalų šiaudai ir stiebai turi skirtingas fizines-mechanines savybes. Kuriant preparatą, domėjomės augalinių liekanų mechaninėmis savybėmis. Augalinių liekanų mechaninėms charakteristikoms įtakos turi laikotarpis, kurį liekanos išguli dirvos paviršiuje, nuėmus derlių. Šviežiai nupjautų ir peržiemojusių augalinių liekanų nutraukimo ir perpjovimo jėgos yra labai nevienodos. Pavyzdžiui, peržiemojusių žieminių kviečių šiaudų nutraukimui reikia apie 3,2 karto mažesnės jėgos, lyginant su rudenį šviežiai nupjautų žieminių kviečių šiaudų nutraukimui.

Analogiški tyrimai su vasariniais miežiais parodė, kad peržiemojusių vasarinių miežių šiaudų nutraukimo jėga sumažėja apie 34 proc., lyginant su ką tik nupjautais. Ilgas laikotarpis gerokai sumenkina augalinių liekanų mechanines savybes. Tačiau šiuolaikinėse žemės ūkio technologijose ne visada yra galimybės laukti tiek, kol natūraliomis sąlygomis susilpnės šiaudai. Labai dažnai, praėjus kelioms savaitėms nuo augalų derliaus nuėmimo, jau sėjami nauji augalai. Taikant no-till ir strip-till technologijas, visos buvusio derliaus augalinės liekanos lieka dirvos paviršiuje ir tiesiogiai įtakoja sėjos mašinų darbą. Dėl to augalinės liekanos, išgulėjusios trumpą laiką dirvos paviršiuje, gali būti išsaugojusios stiprias mechanines savybes ir diskiniai noragėliai nesugebės augalinių liekanų nei perpjauti, nei nutraukti. Tokiu atveju augalinės liekanos bus įspaudžiamos į vagutę. Analizuojant šias problemas, ir buvo sukurtas Ruinex.

a

Ant žieminių kviečių šiaudų išpurškus Ruinex,  jėga, reikalinga natūraliai klimatinėmis sąlygomis veikiamų žieminių kviečių augalinių liekanų nutraukti, esmingai mažėjo kiekvieną savaitę. Po pirmos savaitės nutraukimui reikalinga jėga sumažėjo 47 N, po dviejų savaičių – 23 N, po trijų savaičių – 26 N. Dažnai kalbame, kad labai svarbi kombaino smulkintuvo darbo kokybė, kuo augalinės liekanos smulkesnės, tuo jų skaidymosi procesai intensyvesni. Tyrimais nustatyta, kad paveikus žieminių kviečių augalines liekanas biologiniu preparatu Ruinex suintensyvėjo šiaudų mechaninių savybių silpnėjimas. Vertinant biologiniu preparatu paveiktų ir nepaveiktų žieminių kviečių augalinių liekanų nutraukimo jėgas esminiai skirtumai buvo nustatyti jau po pirmos savaitės. Ruinex paveiktų žieminių kviečių liekanų nutraukimo jėga buvo 20 N mažesnė, lyginant su nepaveiktomis žieminių kviečių liekanomis. Panašūs eksperimentinių tyrimų rezultatai gauti ir po dviejų savaičių. Tyrimų rezultatai rodo, kad žieminių kviečių liekanų mechaninės savybės labiausiai veikiamos pirmosiomis savaitėmis nuo paveikimo su Ruinex.

Bioenergy LT konsultantai visais atvejais rekomenduoja Ruinex. Labiau nualintuose dirvožemiuose rekomenduojama derinti Ruinex su Bacto C. Atsėliuojant kviečius ar po trumpos pertraukos į tą patį lauką grįžtant rapsams, rekomenduojame Ruinex derinį su Bactoforce. Esant dideliam šiaudų kiekiui, racionalu naudoti Ruinex ir Azofix derinį.  Norintiems pagreitinti šiaudų mineralizaciją, pagerinti sėjos mašinų darbą ir padidinti dirvožemyje organinių medžiagų atsargas, rekomenduojame RUINEX. Šį preparatą  renkasi atsakingi ūkininkai.

Facebook komentarai

Belkar