Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Sėkmės istorijos kaime nutiesia ir kitiems kelius į ateitį

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos kaimo tinklas (LKT) nuotoliniu būdu sukvietė visuomenę į 2021 metų Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimus (AKKA), kurių metu pristatė ir apdovanojo įsimintiniausius Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos (KPP) projektus. Tai gerieji projektų pavyzdžiai, nepaliekantys abejingų žmonių mūsų šalies kaime, parodantys, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, teikiant paraiškas KPP priemonėms.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, sužinojęs nugalėtojų sėkmės istorijas, pasveikino visus konkurso organizatorius ir dalyvius. “Nebuvo lengva atrinkti nugalėtojus”, – pabrėžė K. Navickas, įvardydamas ir vieną įdomesnių socialinių projektų, kuris parodė itin praktišką pritaikymą. “Išskirčiau projektą, kai ugniagesių gelbėtojų komanda įsigijo keltuvą ir padėjo kaimo gyventojams išsivalyti kaminus”, – sakė K. Navickas. Bet apie viską iš pradžių.

Kaip vyko konkursas?

Pirmame konkurso atrankos etape buvo atrinkta daugiau kaip 40 gerųjų projektų pavyzdžių pagal visas nominacijas, o jų buvo net penkios: „Inovatyvus ūkis“, „Inovatyvus verslas“, „Drauge su gamta“, „Partnerystės galiūnai“ ir „Gerovės kūrėjai“.

Paraiškos konkursui buvo priimamos dar 2020 m. gruodžio mėnesį. Šias paraiškas teikė Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA), Vietos veiklos grupių tinklas bei kitos ekspertinės institucijos, taip pat LKT nariai bei atskiri KPP paramos gavėjai.

Antrasis gerųjų projektų pavyzdžių atrankos etapas prasidėjo 2021 m. vasario mėn. Šiame etape visi atrinkti projektai buvo pristatyti gerųjų projektų pavyzdžių Darbo grupei, kurią sudarė kompetetingi ŽŪM specialistai ir ekspertai, NMA ir Vietos veiklos grupių tinklo atstovai. Darbo grupė gerųjų projektų pavyzdžių atrankos posėdžio metu atliko vertinimą pagal numatytus kriterijus ir, įvertinusi gautą informaciją, priėmė galutinį sprendimą dėl gerųjų projektų pavyzdžių atrankos laimėtojų eilės sudarymo paprastosios daugumos balsavimo būdu. Būtent balsavimas nulėmė nugalėtojus.

Kas tie laimėtojai?

Galima sakyti, kad laimėtojais buvo visi, kas apskritai dalyvavo KPP projektų įgyvendinime, pasiryžo, išdrįso teikti paraiškas, investuoti į ūkius ir pan. Dauguma laimėtojų pabrėžė savivaldybių paramą, vietos veiklos grupių iniciatyvas. Tad skelbiame visų penkių nominacijų 1-3 vietų laimėtojus.

„Inovatyvus ūkis“ – apdovanojimas už inovacijų diegimą žemės ūkio srityje

I vieta. Audrius Juška. Ūkininkas A. Juška įgyvendino projektą “Ūkininko Audriaus Juškos investicijos į žieminius šiltnamius” KPP priemonėje “Investicijos į materialųjų turtą”. Šis projektas paskatino inovatyvių technologijų diegimą šiltnamiuose. Įgyvendinus projektą padidėjo ūkio gyvybingumas, pajamos, konkurencingumas. Vien šio projekto dėka buvo sukurta apie 100 naujų darbo vietų ir ūkis tapo didžiausiu darbdaviu Anykščių rajone.

II vieta. Dainius Krivičius. Ūkininkas pagal LEADER programą įgyvendino projektą “Sėklų apdorojimo veiklos pradžia”. Projektu išsiplėtė ekologinio ūkio veikla – ekologinės sėklos valymas ir apdorojimas ozonu (eko sėklos beicavimas). Ūkis įsigijo grūdų valomąją, vandens ozonavimo sistemą, grūdų beicavimo mašiną. Paslauga jau teikiama ir kitiems ūkiams. Teikiamos paslaugos leidžia padidinti derlingumą, o tai labai aktualu, atsižvelgiant į mažą ekologinių ūkių derlingumą. Pats laimėtojas tikino, kad investavo į projektą, nes ekologiškai ūkininkauja nuo 2003 m. ir visą tą laiką neturėjo galimybės pasinaudoti minėta paslauga, o juo labiau ją teikti kitiems.

III vieta. Mindaugas Lukaševičius. Ūkininkas pagal LEADER programą įgyvendino projektą “Žemės ūkio produkcijos rūšiavimo paslaugų teikimas Mindaugo Lukaševičiaus ūkyje”. Kadangi ūkis specializuojasi kmynų ir kitų grūdinių kultūrų auginime, projekto metu buvo įsigytas rūšiuotuvas, naudojamas rūšiuoti kmynų sėklas, jas atskiriant nuo panašios fizinės formos piktžolių, nesunokusių sėklų ir kitų priemaišų. Tokiu būdu apdorojus sėklas, pagerinta ūkyje auginama žemės ūkio produkcijos pridėtinė vertė ir kokybė. Ūkis tapo konkurencingesnis rinkoje, nes papildomai teikia kmynų rūšiavimo paslaugą aplinkiniams ūkiams.

„Inovatyvus verslas“ – apdovanojimas už inovacijų diegimą ne žemės ūkio verslo srityje

I vieta. MB “Gandriukai”. Įmonė pagal LEADER programą įgyvendino projektą “MB Gandriukai verslo pradžia”. Bendrijos direktorius Domantas Kacleris pasakojo, kad dronai tapo neatsiejama visų mūsų gyvenimo dalimi. Įmonė įsigijo inovatyvius dronus ir programinę įrangą, leidžiančią analizuoti ir efektyviai stebėti įvairius žemės plotus, kuriuos žmogui pasiekti sunku. Dabar galima apskaičiuoti įvairių sklypų plotus, pastatų tūrius, galima kurti skirtingų objektų 3D modelius. Ant drono montuojamas termovizorius padeda itin efekjtyviai įvertinti pastatų šiluminį efektyvumą, nustatyti šilumos nuotėkius. Būtent šiais dronais galima efektyviai dideliuose plotuose ieškoti pasiklydusių žmonių, sienų pažeidėjų, gyvulių ir pan.

II vieta. UAB “Sprendimai verslo plėtrai”. Įmonė įgyvendino projektą “SIP plokščių gamybos įdiegimas” pagal KPP priemonę “Ūkio ir verslo plėtra”. Tai gamybos plėtros skatinimo projektas Lietuvos kaime. Bendrovė pradėjo gaminti struktūrinių izoliacinių plokščių (SIP) skydus. Į šiuos skydus yra įmontuojama itin efektyvi šiltinamoji putų polistirolo plokštė. Vien dėl to šis šiltinamasis sluoksnis pagal techninius šilumos rodiklius yra pranašesnis už daugelį kitų medžiagų. Bendrovei pavyko per projektą sukurti 4 naujas darbo vietas.

III vieta. UAB “Arbovita ir Ko”. Įmonė įgyvendino projektą “UAB Abrovita ir Ko verslo plėtra” pagal LEADER priemonę. Tai nestandartinis ir unikalus projektas, kai bendrovė įsigijo inovatyvų rezistografą, naudojamą medžių būklei nustatyti. “Galiu drąsiai pasakyti, kad tai vienintelis rezistografas Lietuvoje”, – per apdovanojimų ceremoniją kalbėjo bendrovės vadovas Renaldas Žilinskas. Turėdama tokį įrenginį, įmonė gali inovatyviai teikti medžių ekspertizės paslaugą.

„Drauge su gamta“ – apdovanojimas už aplinkai draugiškų metodų taikymą ūkininkaujant bei plėtojant miškininkystę

I vieta. UAB “Romalsa”. Bendrovė įgyvendino projektą pagal KPP priemonę “Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumą”. Kadangi įmonė yra išugdžiusi 93,2 ha jaunuolynų, šiuo projektu siekta išugdyti turimus jaunuolynus, siekiant suformuoti našius medynus. Mat neperspektyvios medžių rūšys (blindės, karklai, krūmai) savo augimu sparčiai lenkia tikslinių medžių rūšių medelių (eglės, pušies, beržo) sodinukus, juos stelbia ir medeliai žūva. Tad Telšių, Plungės, Rietavo, Akmenės ir Šiaulių rajonuose teko suformuoti aukštos vertės medynų rūšinę sudėtį, pašalinti nepageidaujamų rūšių medžius ir krūmus, sumažinti medelių tankumą tam, kad ateities miškas būtų kokybiškesnis. “Matome, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui ir mes einame teisinga linkme”, – pasidžiaugė UAB “Romalsa” vadovas Romualdas Brasas.

II vieta. Egidijus Karaveckas. Kaip ir pirmąją vietą užėmęs nominantas, E. Karaveckas įgyvendino projektą pagal KPP priemonę “Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumą”. Projektas prisidėjo prie biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo dirvožemio ir vandens išsaugojimo. E. Karaveckas 5,38 ha plote įveisė mišką, pasodino 118 000 beržo ir 3 700 eglės sodinukų. Svarbu ir tai, kad miškas buvo įveistas žemės ūkiui netinkamuose ir apleistuose žemės plotuose. Džiaugiamasi, kad dėl to padidėjo Panevėžio rajono miškingumas, pagerėjo gamtosauginė aplinka.

III vieta. Arūnas Venckus. Tai dar vienas įgyvendintas projektas pagal KPP priemonę “Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumą”. A. Venckus apsodino 9,30 ha nederlingą, naudos neduodantį žemės plotą, jame pasodinęs hibridines drebules, juodalksnius, karpotuosius beržus ir mažalapes liepas. Įdomu tai, kad nauji medžiai pasodinti sklype, kuris besiriboja su šalia esančiu mišku.

„Partnerystės galiūnai“ – apdovanojimas už sėkmingą partnerystę vykdant veiklą

I vieta. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA). Tai vienas įdomesnių projektų pagal KPP priemonę “Bendradarbiavimas”, kurio įgyvendinimo lokomotyvu buvo VDU ŽŪA mokslininkų komanda. Ji į pagalbą pasitelkė net 10 partnerių, tarp kurių buvo 6 ūkininkai. VDU ŽŪA atstovė Inga Adomaitytė pabrėžė, kad partnerius sujungė bendras opus tikslas – klimato kaita ir vandens tausojimas. Mokslininkai, pasitelkę savininkų žemės plotus, įvertino dirvožemio drėgmės reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą. Stebėta, kaip galima skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas, užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą. Buvo iš esmės sprendžiamos praktinės problemos: nepalankus dirvožemio drėgmės režimas ir neoptimalus drėgmės atsargų augalams užtikrinimas sausringais laikotarpiais.

 II vieta. Rimantas Petras Rušėnas. Ūkininkas kartu su projekto partnere Maryte Pupkevičiene įgyvendino projektą “Bitininkystės ūkių konkurencingumo didinimas” pagal KPP priemonę “Bendradarbiavimas”. Abu jie pradėjo gaminti neįprastą pakuotę – medaus šaukštelius, o taip pat visiškai naują produktą – medaus šokoladą. Abu ūkiai dėl to išplėtė savo produkciją, tapo konkurencingesni rinkoje. Tai faktiškai yra ir trumposios maisto tiekimo grandinės pavyzdys. Ūkininko duktė Diana Rušėnaitė sakė, kad įdiegus naują, modernią įrangą, ūkininkų medaus produkcija neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

III vieta. Vėriškių bendruomenė. Ši kaimo bendruomenė pagal LEADER priemonę įgyvendino projektą “Vėriškių bendruomenės maisto grandinės kūrimas “Nuo lauko iki stalo”. Bendruomenė turi savo kepyklėlę, tačiau neturėdama produkcijos gabenimui ir pardavimui pritaikyto automobilio, negalėjo teikti paslaugų platesniam žmonių ratui. Bendruomenė automobilį įsigijo ir, kaip pasakojo bendruomenės atstovai, visos svajonės dabar išsipildė. “Būtinai svajokite ir svajonės išsipildys, – pabrėžė ji. – Turime ne tik kepyklos cechą, bet ir važiuojančią virtuvę”. Be kita ko, šio projekto dėka buvo sukurtos dvi naujos darbo vietos.

„Gerovės kūrėjai“ – apdovanojimas už pažeidžiamų ir kitų tikslinių grupių įtrauktį skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą

I vieta. VšĮ “Užimtumo namai”. Šios nominacijos nugalėtojai ir prizininkai puikiai iliustruoja, kaip galima geromis ir gražiomis iniciatyvomis aplink kurti gėrį ir skatinti kaimo gyvybingumą. VšĮ “Užimtumo namai” direktorius Aurelijus Deviatnikovas pasidžiaugė, jog pagal LEADER programos priemonę pavyko išplėsti socialinį verslą, į jį įtraukiant maksimaliai daug žmonių iš Ukmergės rajono, priklausančių skirtingoms socialinėms grupėms. Juos esą pavyko įtraukti į veiklą, panaudojant modulinius konteinerius darbo vietų sukūrimui. “Įmonių užsakymus čia vykdo pensinio amžiaus asmenys, vaikus auginančios mamos. Visi jie supranta, kad yra naudingi visuomenei”, – kalbėjo A. Deviatnikovas.

II vieta. Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija. Ši draugija pagal LEADER programą įgyvendino projektą “Savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone”. Draugija šiuo projektu išplėtė priešgaisrinės saugos paslaugų teikimą kaimo gyventojams, kurių didžioji dauguma yra vyresnio amžiaus žmonės, gaunantys mažas pajamas. Savanoriai įsigijo priekabos tipo keltuvą, miltelinių gesintuvų, angliarūgštės gesintuvų pildymo įrangas, kaminų diagnostinę įrangą ir kitką, kas padėtų užtikrinti saugų šildymo įrenginių, kūrenamų kietu kuru, eksploatavimą kaime. Projekto metu buvo surengtos savanoriškos kaminų valymo akcijos, kurių metu buvo išvalyta 20 kaminų. Šia paslauga jau pasinaudojo ne mažiau kaip pusė pensinio amžiaus žmonių.

III vieta. VšĮ Rokų socialinės gerovės centras. Šie Kauno rajone veikiantys senelių namai pagal LEADER programos priemonę atnaujino savo pastatą. Direktorė Šarūnė Janulevičiūtė tikino, kad atnaujinus statinį buvo sukurta iš viso 18 naujų darbo vietų, o įstaigoje rūpinamasi 30 gyventojų gerove. Atnaujintame pastate teikiamos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims, įskaitant ir bedarbius, neįgaliuosius.

Visų kategorijų nugalėtojai buvo apdovanoti statulėlėmis, pagamintomis iš stiklo. Pirmąsias vietas užėmusieji taip pat gavo kvietimus paskraidyti oro balionu, antrąsias vietas užėmusieji galės pasiplaukioti pramoginiu laivu, o trečiųjų vietų laukia smagus laiko praleidimas Molėtų observatorijoje.

a

Facebook komentarai