Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Sulaukęs paramos jaunasis ūkininkas įkūrė šilauogių ūkį

Autorius: Steponas GEDVILA
Likėnų šilauogių ūkis. Asmeninio albumo nuotr.
Likėnų šilauogių ūkis. Asmeninio albumo nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Dar beveik mėnuo liko apsispręsti jauniesiems ūkininkams – prašys paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, ar ne. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas jau priima ir tai darys iki liepos pabaigos.

Tokia KPP parama pasinaudojęs jaunasis ūkininkas Mantvydas Strumskys tikina, kad labai daug dvejonių neturėjęs – kai tik susidarė palankios galimybės pasinaudoti tokia parama, tai ir padaręs.

Įkūrė šilauogių ūkį

Pasak M. Strumskio, šilauogių ūkio kūrimo pradžia reikėtų laikyti jų bandymą tėvų žemėje Biržų rajone auginti šilauoges. Tai tebuvo vos poros dešimčių arų šilauogynų plotas, o derlius keliavo daugiausia savo šeimų reikmėms.

Pavykus bandymui, nutarė įkurti tikrą pramoninį šilauogių ūkį. Jo kūrimui M. Strumskys iš KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ sulaukė 27 877 eurų paramos.

„Mums tai buvo žymi paspirtis kuriant „Likėnų šilauogių ūkį“. Už šias lėšas pirkome ne tik sodinukus, bet ir įsirengėme laistymo sistemą, ūkį apjuosėme tvora, įsigijome traktoriuką tarpueiliams šienauti“, – pasakojo šilauogių augintojas, neslėpdamas, kad dabar Likėnų šilauogių ūkis užima 1,5 ha.  

M. Strumskys tikino nesigailįs, kad ryžosi pasinaudoti KPP parama jauniesiems ūkininkams, nes savo lėšų tokioms investicijoms į šilauogių ūkį skirti vargu ar būtų išgalėjęs. Nors pripažino, kad laiko reikalauja ir projekto dokumentų tvarkymas, bet tai, anot jo, smulkmena, palyginti su tuo, kokią paramą gauni.

„Kai tik prireiks ir galėsime, KPP parama ir vėl naudosimės“, – tvirtino jaunasis ūkininkas.

Tiki perspektyva

Lietuvoje šilauogių auginimas – ant „bangos“, nes, pasak M. Strumskio, uogų paklausa didelė, kaip ir konkurencija tarp šilauogių augintojų. Juolab, kad tinkamai įrengus šilauogių plotus, šilauogynų priežiūra daug rankų darbo nereikalauja, o derlių galima gauti neblogą. Nuo vieno senojo krūmo šilauogininkai gali priskinti ir po 5 kg uogų.

„Kol kas toks derlius – tik nuo seniau pasodintų krūmų. Jauni krūmai tokio derliaus dar neduoda. Tikimės nuo kiekvieno priskinti apie 1-2 kg uogų“, – atviravo M. Strumskys.

Pasak jo, uogų skynimas Likėnų šilauogių ūkyje turėtų prasidėti maždaug po dviejų savaičių, nes ankstyvosios šilauogės dar tik noksta. Derliaus dorojimo sezonas tęsis iki rugpjūčio vidurio, kuomet sunoks paskutinės vėlyvosios šilauogės.

Visą surinktą uogų derlių augintojas parduoda turgavietėse, nemažai uogų nuperka tiesiai iš ūkio, nes jaunasis ūkininkas tam yra sukūręs internetinį puslapį.

Laiko liko nedaug

Jaunieji ūkininkai, norintys modernizuoti ir stiprinti savo ūkius, paraiškas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ turi galimybę teikti iki liepos 31 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 16 866 963 Eur paramos suma. Lėšos yra skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Parama skiriama žemės ūkio produktų gamybai bei prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems (išaugintiems) jaunojo ūkininko valdoje, apdoroti, perdirbti bei tiekti rinkai.

Paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą arba įsipareigoję įgyti įgūdžių ar kompetencijos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos.

Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paramos siekiančio ūkininko valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus – toks jis turės būti išlaikytas iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.

Parama galės būti teikiama jauniesiems ūkininkams, jei jie, kaip ūkio ir (arba) valdos valdytojai, nebuvo ir nėra pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, – ją pareiškėjas turės pateikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išmokant ją 2 dalinėmis išmokomis.

Pirmoji išmokos dalis, mokama po sprendimo skirti paramą, sudarys 80 proc. paramos sumos – dėl šios išmokos dalies mokėjimo prašymo teikti nereikia. Likusi išmokos dalis, mokama kitais metais po verslo plano įgyvendinimo, sudarys 20 proc. paramos sumos – norintys ją gauti ūkininkai turės pateikti mokėjimo prašymą. a

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA