Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Surinktos paraiškos laikinam žvejybos nutraukimui

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo sausio 20 d. iki vasario 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. NMA informuoja apie paraiškų surinkimo rezultatus.

Paraiškas pagal šią priemonę galėjo teikti ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje, taip pat ūkio subjektai, vykdantys priekrantės žvejybą, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos (su visais turimais laivais) veiklos jūroje.

Paramos tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą bei gerinti jų saugos ir darbo sąlygas, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo − kuo labiau mažinti žvejybos veiklos neigiamą poveikį jūrų ekosistemai.

Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį. 2020−2021 metais šiai paramai skirta 560 000 Eur.

Galimybe gauti paramą pasinaudojo 3 įmonės. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų vertinimas. 2019 m. metais gautos 62 paraiškos, iš jų 2 dėl taisyklėse nustatytų reikalavimų neatitikimo atmestos. Skirta paramos suma  − 1 796 424 Eur.

Facebook komentarai