Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Sutirpo žemės ūkio naudmenų deklaravimui skirtas laikas

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, birželio 6 d.) Pareiškėjas nuo balandžio 11 d. iki birželio 6 d. galėjo pateikti 2016 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką atvykęs į savivaldybę ar seniūniją pagal žemės ūkio valdo centrą arba savarankiškai, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemoshttps://paseliai.vic.lt naudodamas elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo paslaugą. Paraiškos dar gali būti teikiamos iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena, laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc. Paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius ir uogas ir daržoves nuo 2016 m. birželio 7 d. nepriimamos. Paraiškos gali būti pateiktos nuo 2016 m. liepos 2 d. iki spalio 31 d. atvykus į savivaldybę ar seniūniją, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz. pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį žemės ūkio valdai), vėliau paraiškos nepriimamos. Pareiškėjas, savarankiškai užpildęs ir patvirtinęs paraišką Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje, privalo atsispausdinti paraiškos egistracijos dokumentą, jį pasirašyti ir iki einamųjų metų liepos 15 d. išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) paštu arba skenuotą jo kopiją elektroniniu paštu [email protected]. Iki einamųjų metų liepos 15 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui nepateikus pasirašyto paraiškos registracijos dokumento, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paraišką atmeta. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai, kurie savarankiškai patvirtino paraišką arba pakeitė jos duomenis ir praėjusiais metais nedeklaravo arba deklaruoja visiškai per praėjusius 2 metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, papildomai iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo išsiųsti visų minėtų deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paštu arba elektroniniu paštu. Nepateikus šių dokumentų (visam arba padidintam didesniam nei 1 ha plotui), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos taiko sankcijas dėl didesnių naudmenų plotų, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, deklaravimo. Pareiškėjas, kuris, pasibaigus einamųjų metų deklaravimo terminui, buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais (iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar sutvarkė kitus netinkamus paramai plotus) arba priešingai, nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo, PPIS elektroniniu būdu aprašo pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų ribas. Aprašomi vietoje jau įvykdyti kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimai, kurie iki metų, einančių prieš paraiškos teikimo (einamuosius) metus gruodžio 1 d. turi būti sutvarkyti (jeigu būtina – atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbai, o darbų atliekos pašalintos iš lauko ir kt.) ir tinkami paramai. Taip pat primename, kad pareiškėjas, kuris pasibaigus einamųjų metų deklaravimui suarė daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotus, kuriuose yra kraštovaizdžio elementų (medžių grupių ar miškelių, tvenkinių ar kūdrų, griovių) nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo, PPIS elektroniniu būdu turi aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus. Informuojame, kad 2016–2020 m. paraiškų teikimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms taikomos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro inf.

image_2_44095637

Facebook komentarai

bas

a