Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Sutvarkyti jaunuolynus galima ir už paramos lėšas

Autorius: Steponas GEDVILA
Jaunuolynų ugdymui miškų valdytojai gali gauti paramą, kuri visiškai ar bent jau iš dalies padengs jaunuolyno sutvarkymo išlaidas.
Jaunuolynų ugdymui miškų valdytojai gali gauti paramą, kuri visiškai ar bent jau iš dalies padengs jaunuolyno sutvarkymo išlaidas.
Printer Friendly, PDF & Email

Žemės ūkio ministerija ragina miškininkus, siekiančius padidinti savo valdomų miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę, kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiškos renkamos iki rugsėjo 14 d. Šiemet miškų valdytojai gali tikėtis didesnių išmokų – nustatytas didesnis kompensacinės išmokos dydis už išugdyto jaunuolyno hektarą – vietoje buvusių 253 Eur bus mokama 343 Eur.

Paprašyti nesunku

Šakių rajone miško sklypų turintis ilgametis miškininkas Algirdas Dičpinigaitis savo miškuose esančių 5,3 hektaro jaunuolynų ugdymui iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto gavo 1 341 eurų vienkartinę paramą.

Pasak miškininko, panaudojant šias lėšas buvo sutvarkyti jaunuolynai – iškirsti nereikalingų rūšių medžiai, atžėlę krūmai, kurie stelbė tikslinių rūšių medelius. „Maždaug pusė mano jaunuolynų buvo atsodinta, o kita pusė buvo palikta savaiminiam atžėlimui. Tai darbo tvarkant jaunuolyną buvo nemažai“, – pripažino A. Dičpinigaitis, neslėpdamas, kad visus reikiamus darbus per metus laiko savaitgaliais atliko pats, pasitelkęs pagalbon miškininko profesiją įgijusį sūnų.

Šakietis teigė, kad teikti paraišką paramai pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ yra gana paprasta – galima net ją užpildyti internetu ir niekur važinėti nereikia.

Be to, jaunuolyno ugdymo projektą galima įvykdyti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo, tai dirbdamas savaitgaliais ir pats miško valdytojas gali susitvarkyti. Žinoma, gali ir samdyti kokią nors tuo užsiimančią firmą. Tačiau tuomet jau reikės mokėti ir nelabai aišku, ar paramos pinigai padengs visas galimas išlaidas. Ypač, jei jaunuolynas yra menkai prižiūrėtas, itin apaugęs įvairiais krūmais ir menkaverčiais bei nereikalingais medžiais.

a

„Sutvarkyti jaunuolynus nori nenori vis vien reikės. Teisės aktai numato, kad iki 20 metų jaunuolynas bent kartą turi būti tvarkomas. Jei ne – gresia administracinė atsakomybė. Todėl jau geriau imti paramą ir susitvarkyti mišką, nei kažko laukti, nes tuomet ir susitvarkyti iš savo kišenės reikės, ir dar baudą susimokėti“, – svarstė A. Dičpinigaitis.

Paramai – milijonas eurų

Paraiškas paramai pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ miškų valdytojai jau gali teikti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 090 889 Eur paramos lėšų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.  

Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje.

Parama teikiama pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui, nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui (rekonstrukcijai) į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymui, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui.

Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas neremiamas. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų.

Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.

Per KPP įgyvendinimo laikotarpį pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą galima ne daugiau kaip 2 kartus. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Trejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos pagal veiklą.

http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa

 

Facebook komentarai