Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

brolijos baneriukas

 

 

Zemes ukio technikos brolija

Ūkininkams artėja laikas sumokėti valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokas už 2018 metus

Autorius: Agroeta
Ūkininkams artėja laikas sumokėti valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokas už 2018 metus
Ūkininkams artėja laikas sumokėti valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokas už 2018 metus
Printer Friendly, PDF & Email

(Kaunas, kovo 5 d.) Artėja gegužės antroji diena - paskutinė diena mokesčių ir įmokų sumokėjimui už 2018 metus. Šiandien aptarsime, kaip apskaičiuoti ir sumokėti valstybinio socialinio (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ūkininkams.

Ūkininkai 2018 metais buvo skirstomi į dvi kategorijas – deklaruojantys savo pajamas ir nedeklaruojantys.

Ūkininkai bei jų partneriai deklaruoti metines pajamas privalo, jeigu jie:

- yra įregistruoti arba mokestiniu laikotarpiu privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais arba

- nėra įregistruoti ir neprivalo mokestiniu laikotarpiu registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, tačiau didesnę nei 3000 Eur žemės ūkio veiklos pajamų sumą per mokestinį laikotarpį yra gavę iš gyventojų ar iš šaltinio užsienio valstybėje.

Deklaruoti pajamų neprivalo tie ūkininkai ir jų partneriai, kurie mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, jeigu jie žemės ūkio veiklos pajamas gavo tik iš Lietuvos juridinių asmenų (vientų) ir nesvarbu, kokia suma yra gauta.

Jeigu pasibaigus 2018 metams ūkininkas deklaruoja individualios žemės ūkio veiklos pajamas, tuomet jų metinė VSD įmoka bus apskaičiuojama nuo 50 procentų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų VSD ir PSD įmokų) sumos, kuri negalės viršyti praėjusių metų 14 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos (11 321,80 Eur).

Tuo atveju, jei ūkininkas neteiks GPM deklaracijos ir nedeklaruos žemės ūkio veiklos pajamų, jo VSD įmokos bus apskaičiuojamos nuo 12 MMA.

2018 metų VSD įmokų tarifas ūkininkams, nedeklaruojantiems pajamų:

                                           28,9 proc., tai - 115,60 Eur (400 X 28,9 proc.).

VSD įmokų tarifas, jei ūkininkas kaupia pensijai papildomai:

                                           30,9 proc., tai - 123,60 Eur (400 X 30,9 proc.).

Papildomai pervestą 2 proc. įmokų „Sodra“ perveda privatiems pensijų kaupimo fondams.

 PSD įmokos tarifas:

9 proc. jei žemės ūkio valda, už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra  didesnis nei 2 EDV

                                           36 Eur (400 x 9 proc.).

3 proc. jei EDV mažesnis už 2 EDV

                                           12 Eur (400 x 3 proc.).

Ūkininkai, kurie yra GPM mokėtojai (jie privalo deklaruoti pajamas) ir jų žemės ūkio valdos ar ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir didesnis, už 2018 metus tyri mokėti šias įmokas:

VSD įmokų tarifas:

•       28,9 proc. apmokestinamųjų pajamų;

•       30,9 proc. apmokestinamųjų pajamų, jei kaupia pensijai papildomai.

PSD įmokų tarifai:

•       9 proc. apmokestinamųjų pajamų (kai EDV didesnis nei 2).

•       3 proc. apmokestinamųjų pajamų (kai EDV ne didesnis nei 2).

Pavyzdys

Ūkininkas gavo pajamų - 89 000 Eur.

Patyrė  išlaidų - 77 000 Eur.

Individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 12 000 Eur (89 000 – 77 000 = 12000).

Apskaičiuojamos VSD įmokos nuo 12 000 x 50 proc. = 6000 Eur.

VSD = 6000 x 28,9 proc. = 1734 Eur.

Tačiau įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės kaip 14 VDU suma (t.y. 2018 m. 808,70 x 14 = 11 321, 80 Eur).

Jeigu ūkio veikla 2018 metais buvo nuostolinga ūkininkas neprivalo mokėti VSD įmokų.    Kai ūkininkas metų eigoje nemokėjo VSD įmokų avansu ir jo veikla buvo nuostolinga, jis neįgyja pensijų draudimo stažo už šiuos metus ir neturi teisės į kitas “Sodros” išmokas. Jeigu VSD įmokas mokėjo, šios teisės išlieka.

Kitą savaitę aptarsime kaip pasikeitė ūkininkų VSD ir PSD įmokų mokėjimas 2019 m.

Michaelas Bloombergas, žymus verslininkas ir politikas yra pasakęs „Mokesčiai nėra geras dalykas, tačiau norint gauti tam tikras paslaugas už jas reikia sumokėti, todėl mokesčiai yra reikalingas blogis“. 

Tad mokėkime VSD ir PSD įmokas, tuomet gausime pensijas ir kitas išmokas, o pensija neužklups  netikėtai ir nepasiruošus (kaip kad užklumpa Lietuvos kelininkus žiema).

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai