Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Ūkininkų valstybinio ir sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimas už 2019 metus

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Printer Friendly, PDF & Email

Pasibaigus metams, ūkininkai ir jų partneriai turi sumokėti valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokas. Šiandien pakomentuosiu valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų apskaičiavimą ir sumokėjimą už 2019 metus.

VSD įmokas metų eigoje ūkininkai ir jų partneriai mokėti neprivalo. Už visus metus VSD įmokas apskaičiuoti ir sumokėti jie privalo iki kitų metų gegužės 1 d.

Jeigu ūkininko ūkio dydis yra iki 4 EDV, jis valstybiniu socialiniu draudimu draudžiasi tik savanoriškai. EDV pasiekus 4, ūkininkai ir jų partneriai turi mokėti privalomas VSD įmokas. Nemokėti įmokų jie gali tik šiais atvejais:

Ūkininkai ir jų partneriai VSD įmokų tikslais grupuojami į dvi kategorijas: deklaruojantys pajamas ir nedeklaruojantys pajamų.

Ūkininkai deklaruoti metines pajamas neprivalo, jeigu jie nėra įregistruoti PVM mokėtojais ir neprivalo mokestiniu laikotarpiu registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais bei gavo ne didesnę nei 3 000 Eur žemės ūkio veiklos pajamų sumą per mokestinį laikotarpį iš gyventojų ar iš šaltinio užsienio valstybėje. Jeigu tokie ūkininkai gavo pajamų iš Lietuvoje veikiančių juridinių asmenų, jie privalo deklaruoti pajamas.

Nedeklaruojančių pajamas ūkininkų ir jų partnerių VSD įmokų bazė yra minimali mėnesinė alga (už kiekvieną mėnesį).

Deklaruojantys pajamas ūkininkai ir jų partneriai ne PVM mokėtojai gali pasirinkti VSD įmokų bazę:

-                    mokėti įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (už kiekvieną mėnesį) arba

-                    mokėti įmokas nuo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Deklaruojantys pajamas ūkininkai ir jų partneriai PVM mokėtojai VSD įmokas turi mokėti nuo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Deklaruojantys pajamas ūkininkai ir jų partneriais turi mokėti VSD įmokas nuo 90 proc. metinių apmokestinamųjų pajamų, kurios apskaičiuojamos metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje ir yra skirtumas tarp visų ūkio pajamų (atėmus neapmokestinamąsias) ir leidžiamų atskaitymų (ūkio sąnaudų).

Ūkininkų ir jų partnerių VSD įmokų tarifai už 2019 metus:

Jeigu nedalyvauja pensijų kaupime - 12,52 proc.

14,63 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 2,1 proc. įmokas)

15,52 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3 proc. įmokas)

VSD įmokų apskaičiavimo pavyzdys:

Ūkininkas ne PVM mokėtojas gavo pajamų - 35 000 Eur.

Patyrė  leidžiamų atskaitymų (be VSD ir PSD įmokų) - 23 000 Eur.

Individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 12 000 Eur (35 000 – 23 000 = 12 000).

Apskaičiuojamos VSD įmokos jeigu ūkininkas mokas įmokas nuo apmokestinamųjų pajamų:

nuo 12 000 x 90 proc. = 10 800 Eur.

VSD = 10 800 x 12,50 proc. = 1350 Eur.

Tačiau įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės kaip 43 VDU suma (t.y. 2019 m. 1 136,20 x 43 = 48 856,60 Eur).

Apskaičiuojamos VSD įmokos, kai ūkininkas moka įmokas nuo minimalios mėnesinės algos: mėnesio įmokos 555 x 12,52 proc. = 69,49 Eur; metinės VSD įmokos 69,49 Eur x 12 = 833,88 Eur.

Apibendrinta  ūkininkų ir jų partnerių VSD mokėjimo schema pateikta čia:

pav

Facebook komentarai

bas

a