Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Vilniaus rajono vandenvietėje – padidėjęs arseno kiekis

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) planinės kontrolės metu Vilniaus rajono geriamajame vandenyje, tiekiamame iš UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatuojamos Kiaušiadalos vandenvietės, nustatė geriamojo vandens saugos pažeidimų. Kiaušiadalos kaimo gyventojai laikinai negalės centralizuotai tiekiamo vandens gerti ar naudoti maistui, nustačius, kad arseno kiekis jame viršijo leistinas vertes.

Kiaušiadalos vandenvietėje nustatytas padidintas arseno kiekis – 13,8 µg/l, kai norma yra 10 µg/l. Nors tai ir nedidelis viršijimas, tačiau nėra leistinas, todėl imamasi visų būtiniausių saugumo priemonių ir centralizuotas vandens tiekimas iš šios vandenvietės laikinai sustabdytas.

„Vandens tiekėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ įpareigotas informuoti visus šios vandenvietės vandenį vartojančius žmones apie padidėjusį užterštumą ir aprūpinti juos geriamuoju vandeniu. Geriamasis vanduo iš Kiaušiadalos vandenvietės tiekiamas 41 vartotojui. Vandens tiekėjui taip pat nurodyta išsiaiškinti galimas geriamojo vandens taršos priežastis ir taikyti priemones geriamojo vandens saugos rodikliui atkurti. Kiaušiadalos vandenvietėje arseno tyrimai nuo pat 2019 m. buvo atlikti bent 13 kartų, iki šiol šis cheminis rodiklis neviršijo normos“, – komentavo VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilija Galdikienė.

Pasak specialistės, arseną, kaip geležį, amonį, manganą, nitratus ar nitritus, iš vandens pašalinti padeda specialūs vandens filtrai, labiausiai tam tinkami automatiniai vandens nugeležinimo filtrai.

Arseno koncentracija geriamajame vandenyje nuolat stebima

Saugant vartotojų sveikatą, VMVT vykdo sustiprintą arseno geriamajame vandenyje kontrolę ir nuolat prižiūri šalies vandenvietėse tiekiamo geriamojo vandens saugą bei kokybę. Planinės ir tikslinės kontrolės metu vertina, ar geriamasis vanduo saugus ir sveikas vartoti, periodiškai yra imami mėginiai tyrimams.

Per 2021 m. arseno kiekiui nustatyti VMVT ištyrė 25 rizikingų vandenviečių tiekiamą geriamąjį vandenį. Arsenas leistiną normą buvo viršijęs dvejose vandenvietėse (Naujatrobių ir Palentinio). Vandens tiekėjui įrengus naują gręžinį ir naują vandenvietę, Naujatrobių k. gyventojams iš jos yra tiekiamas saugus geriamasis vanduo. Palentinio vandenvietės atveju geriamojo vandens tiekimas atnaujintas taip pat tik po to, kai vandens tiekėjas pastatė ir pradėjo eksploatuoti vandens gerinimo įrenginius.

Pastaruoju metu arsenas vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje nustatomas retai. VMVT nuo pat 2017 m. geriamojo vandens tiekimą dėl arseno kiekio buvo sustabdžiusi 16-oje vandenviečių, kai kuriose net po keletą kartų. Šiuo metu dėl arseno kiekio, viršijančio normą, geriamojo vandens tiekimas lieka sustabdytas dar vienoje – UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuojamoje Duonelaičių vandenvietėje.

„Per pastaruosius metus matome gerėjančią situaciją ir ypač mažose šalies vandenvietėse, kurias eksploatuojantys vandens tiekėjai, įdiegę vandens gerinimo įrenginius, išsisprendė problemas. Mūsų nuolatiniai susitikimai ir pokalbiai su vandens tiekėjais, vietos savivaldybėmis iš tiesų duoda gerų rezultatų“, – sakė V. Galdikienė.

Per šiuos metus VMVT numačiusi paimti geriamojo vandens mėginius arsenui nustatyti iš 20-ies rizikingiausių arseno požiūriu vandenviečių tiekiamo geriamojo vandens.

Kuo sveikatai pavojingas arsenas?

Arsenas yra cheminis vandens rodiklis, kuris kontroliuojamas dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Tai organizme linkęs kauptis sunkusis metalas, kuris gali sukelti mažakraujystę, galvos skausmus, kvėpavimo takų ir kitas ligas.

Arsenas vandenyje gali būti gamtinės kilmės ar atsiradęs kaip teršalas. Šis cheminis elementas natūraliai aptinkamas aplinkoje: dirvožemyje, gruntiniuose vandenyse ir augaluose. Taršos šaltiniai – įvairūs dažikliai, medienos konservantai, odos apdirbimo, stiklo, farmacijos pramonės medžiagos ir žemės ūkyje naudojami pesticidai.

Facebook komentarai

bas

a