Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Visa tiesa apie išmokas už deklaruotus plotus

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Šią savaitę prasidėjo antrasis išmokų už šiemet deklaruotus plotus mokėjimo etapas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) moka ne tik tiesioginių išmokų bei paramos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse likusias dalis, bet ir paramą pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones.

Įvykdę prisiimtus įsipareigojimus ūkininkai vien tik per pirmąsias 3 šios savaitės dienas sulauks 105 mln. Eur. Iš viso iki šių metų didžiųjų švenčių NMA planuoja ūkininkams pervesti 142 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 21 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias priemones („Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“).

Lapkričio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo nustatyti išmokų už 2019 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai. Ūkininkų patogumui pateiki visi 2019 m. išmokų dydžiai vienoje lentelėje.

Priemonė / paramos schema

 

2019 m.

 

Įkainis, Eur

Pagrindinė tiesioginė išmoka

64,00

Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)

59,68

 Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)

54,22

Žalinimo išmoka

51,47

Susietoji parama už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose)

210,00*

Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą

61,65

Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą

237,64

Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą

280,64

Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą

105,88

Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla

14,25

Susietoji parama už bulvių sėklai auginimą*

212*

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

 

Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių

61,60

Mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių

50,05

Intensyvaus karsto zona

25,00

Potvynių užliejamos teritorijos

25,00

Vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso

25,00

Su „Natura 2000“ ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

 

Remiama sritis „Natura 2000“ miškuose

 

apribojimas (NATM1)

272,00

apribojimas (NATM2)

155,00

apribojimas (NATM3)

156,00

apribojimas (NATM4)

62,00

Remiama sritis „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

Ariamoje žemėje

54,00

Natūralių ir pusiau natūralių pievų

70,00

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 2014-2020 KPP

 

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

101,00

Specifinių pievų tvarkymas

69,00

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

208,00

Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

291,00

Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse

160,00

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje

97,00

Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje

65,00

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje

221,00

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra išvežant nušienautą žolę

155,00

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito

141,00

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

232,00

Dirvožemio apsauga

45,00

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

 

daržovės ir bulvės

318,00

vaisiai ir uogos

336,00

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje

134,00

Ražienų laukai per žiemą

99,00

Ekologinis ūkininkavimas 2014-2020 KPP

 

Parama ekologiniam ūkininkavimui 2014-2020 KPP

 

javai

218,00

javai pašarams

232,00

javai, daugiametes žolės sėklai 

273,00

daugiamečių žolių įsėlis 

59,00

daugiametės žolės

176,00

daržovės, bulvės

525,00

vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai 

487,00

uogynai ir sodai

518,00

Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo 2014-2020 KPP

 

javai

238,00

javai pašarams

247,00

javai, daugiametes žolės sėklai 

298,00

daugiamečių žolių įsėlis 

59,00

daugiametės žolės

182,00

daržovės, bulvės

525,00

vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai 

516,00

uogynai ir sodai

534,00

Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pieninės ožkas (MGA):

 

Susietoji parama už mėsinius galvijus*

91*

Susietoji parama už pienines ožkas*

22*

Susietoji parama už mėsines avis*

12*

Susietoji parama už pieninių veislių bulius*

79*

Susietoji parama už pienines karves (SPP):

 

Susietoji parama už pienines karves

114,86

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pasėlius ir ūkinius gyvūnus

 

Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už baltyminius augalus

23,40

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius

212

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už karves žindenes ir telyčias

111

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už ėriavedes

3

* Orientacinis išmokų dydis

Lentelėje pateikiami ne tik tiesioginių išmokų už 2019 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai, bet ir informacija apie pereinamojo laikotarpio nacionalines išmokas už pieną, gyvulius ir pasėlius, susietąją paramą už pienines karves, mėsinius galvijus, avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.

NMA primena, kad tiesioginės išmokos mokamos 2 etapais: nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams mokamos avansinės išmokų dalys, o antrojo etapo metu, nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., mokama likusi dalis. Pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, antrojo etapo metu mokama visa priskaičiuota išmokų suma.

Šiais metais NMA į ūkininkų sąskaitas pervedė 298 mln. Eur tiesioginių išmokų avansinių išmokų. Pagal vieną ar kelias paramos schemas išmokų sulaukė per 122 tūkst. pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Avansinių išmokų sulaukė ir žemdirbiai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ daugiau kaip 48 tūkst. pareiškėjų buvo pervesta per 33 mln. Eur. Taigi iš viso per šį laikotarpį ūkininkų sąskaitas NMA papildė 331 mln. Eur. avanso suma. Pažymėtina, kad didžioji dalis paramos buvo išmokėta per spalį.

NMA primena, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2019 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai gali matyti ir jiems išmokėtą sumą.

Facebook komentarai