Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Žemės mokestis: kokiais atvejais savininkams nereikia mokėti nieko

Autorius: Jevgenija FURGASĖ, Kristina GESEVIČIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto doktorantės
Jevgenija Furgasė ir Kristina Gesevičienė.
Jevgenija Furgasė ir Kristina Gesevičienė.
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė mokesčių inspekcija ( VMI) kiekvienais metais iki lapkričio mėn. 1 d. apskaičiuoja ir suformuoja žemės mokesčio deklaraciją. Šį mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d. Mokestis mokamas už einamuosius metus, tai yra dabar reikia sumokėti už 2021 m. Žemės mokestis – vienas seniausių mokesčių pasaulyje, išlikęs beveik visuose pasaulio valstybėse iki šių dienų. Šis mokestis yra mokamas ne į šalies biudžetą, bet į vietinės valdžios - savivaldybių biudžetus ir yra svarbus jų finansavimo šaltinis, užtikrinantis pastovias ir stabilias pajamas, kurios reikalingos regiono gerovei gerinti.

Pagal LR Žemės mokesčio įstatymą mokesčio mokėtojas yra žemės savininkas - fizinis arba juridinis asmuo. Mokestis mokamas nuo žemės, išskyrus miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas.

Žemės mokesčio tarifas svyruoja nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Konkrečius žemės mokesčio tarifus nustato savivaldybė, kurioje yra žemė. Savivaldybės savo sprendimus dėl žemės mokesčio tarifo skelbia iki liepos 1 d. ir jis pradedamas taikyti nuo kitų metų. Jei nėra sprendimo dėl naujų tarifų, galioja paskutiniai paskelbti tarifai. Pažymėtina, kad vienoje savivaldybėje tarifai gali būti skirtingi, atsižvelgiant į žemės naudojimo paskirtį, būdą, dydį ir vietą, o taip pat mokesčio mokėtojų kategorijas - dydį, teisinę formą, ar socialinę padėtį.

Apmokestinama žemės vertė nustatoma pagal Registrų centro apskaičiuotas žemės sklypų mokestines vertes. Šiai dienai galiojančios žemės mokestinės vertės nustatytos 2018-01-01 ir jos galioja 5 metus (2018-2022 metams). Sklypo vertės galima rasti VĮ Registrų centras interneto svetainėje įvedus žemės sklypo unikalų numerį skyrelyje „Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį“. Jei ši vertė sklypo savininko netenkina, galima atlikti individualų žemės vertinimą ir prašyti, kad nauja vertė ir būtų laikoma mokestine verte.

Svarbu pažymėti, kad žemės mokesčiui yra taikoms tam tikros lengvatos. Pavyzdžiui, mokesčio nemoka žemės savininkai, kai mokėtina suma už visus sklypus neviršija 2 eurų. Savivaldybės ypatingais atvejais taip pat turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Taip pat mokesčiu neapsimokestina tam tikra žemė, kaip pavyzdžiui:

• bendro naudojimo kelių užimta žemė;

• mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė;

• fiziniams asmenims, kurių šeimose nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus ar yra nepilnamečiai, priklausančio sklypo plotas, neviršijantis savivaldybės nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio;

• ūkininko ūkiui steigti įgyta žemė – tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo nuosavybės teisės įgijimo;

• žemė priklausanti religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams.

Taip pat svarbu žinoti, kad nauji žemės savininkai mokestį moka, jei žemę įsigijo iki birželio 30 d., jei žemė įsigyjama po liepos 1 d. – tuomet mokestis pradedamas mokėti nuo kitų metų, o einamųjų metų mokestį moka senieji savininkai. Žemės mokestį už sklypą, kurį bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis valdo keli savininkai, turi sumokėti vienas iš bendraturčių, kuriam ir buvo suformuota deklaracija.

Kiekvienas savininkas žemės mokesčio deklaraciją gali rasti mokesčių elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) skiltyje “Žemės mokestis” arba paskambinus telefonu 1882. Apie deklaracijos suformavimą VMI praneša elektroniniu paštu. Pateiktoje deklaracijoje matyti ne tik VMI apskaičiuota žemės mokesčio suma, bet ir pateikiama išsami apskaičiavimo detalizacija: sklypo numeris, plotas, mokestinė vertė, taikomas tarifas ir lengvatos.

Mokestis gali būti sumokėtas banke, pašto skyriuose, „Maximos“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose ir kitose mokėjimus priimančiose įstaigose. Mokant pavedimu svarbu nurodyti teisingą įmokos kodą - 3011. Mokant žemės mokestį už kitą asmenį, mokėjimo dokumente svarbu nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą bei žemės mokesčio įmokos kodą.

Nepamirškite sumokėti žemės mokesčio, nes laiku nesumokėjus pradedami skaičiuoti delspinigiai.

Facebook komentarai

bas

a