Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Žemės ūkio kooperatyvams – palankesnės sąlygos skolintis

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, birželio 23 d.) Žemės ūkio ministerija priėmė naujas palūkanų už investicinius ir trumpalaikiam ar biologiniam turtui skirtus kreditus kompensavimo taisykles. Jomis nustatomos palankesnės palūkanų kompensavimo sąlygos besiskolinantiems su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija (ŽŪPGF).

Pagal 2016 m. balandžio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-266 pakeistas kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus taisykles, žemės ūkio kooperatyvams nustatyta bendra maksimali pagalbos suma siekia 200 000 Eur per trejus metus. Kaip ir kitiems ūkio subjektams, kompensuojama 80 proc. palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ar kredito linijos sutarties pasirašymo dienos, metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 procentai.

Žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) kompensuojamos ir investicinių kreditų palūkanos – tai įteisinta 2016 m. balandžio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-257. Šiuo teisės aktu numatyta, kad už investicinius kreditus kompensuojama 60 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų, o kompensacijos suma vienam žemės ūkio kooperatyvui už vieną investicinį kreditą negali viršyti 1 mln. Eur. Palūkanos kompensuojamos ne ilgiau kaip 36 mėn., kompensacijos suma visam kompensavimo laikotarpiui skaičiuojama nuo orientacinės palūkanų normos (Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma bei kredito įstaigos nustatyta marža), bet ne nuo didesnės kaip 4 proc.

Kredito įstaigoms sumokėtos palūkanos kompensuojamos tiems kooperatyvams, kurie išlaiko pripažinimą kooperatine bendrove per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį, taip pat jeigu investuojama bent į vieną iš nurodytų veiklų:

  • žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas;
  • žemės ūkio produktų prekybą, jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė vykdo gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir (ar) uogininkystės veiklą ir jei žemės ūkio kooperatinės bendrovės per paskutinį mokestinį laikotarpį gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos ir pajamos už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų.

ŽŪPGF inf.

eurai

Facebook komentarai