Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

ŽŪM: ministerija nesiekia visų veislininkystės įmonių privatizavimo

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, lapkričio 17 d.) Žemės ūkio ministerija nesiekia visų veislininkystės įmonių privatizavimo, o dėl jų optimizavimo žada tartis su žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis. Tokią nuomonę Seimo Kaimo reikalų komiteto nariams išsakė žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, kalbėdamas apie Gyvulių veislininkystės įstatymo įgyvendinimą. "Veislininkystėje reikia siekti didesnio veiklos efektyvumo, vienyti visų veislininkystės institucijų ir asociacijų pastangas teikti kokybiškas paslaugas ūkininkams", – sakė K.Starkevičius. Komiteto nariai laikėsi nuomonės, kad reikia parengti naują Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo projektą, siekiant išplėsti šiuo metu galiojančio Gyvulių veislininkystės įstatymo  reguliavimo ribas, reglamentuojant ne tik veislinių gyvulių, bet ir visų kitų ūkinių gyvūnų veislininkystę, genetinių išteklių išsaugojimą, patikslinant valstybės valdymo institucijų kompetenciją gyvulių produktyvumo kontrolės ir veislinės vertės nustatymo srityje, dalies veislininkystės funkcijų perdavimą veislininkystės savivaldos organizacijoms. Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta parengti papildomas priemones siekiant sustiprinti veislininkystę, gyvulių selekcijos, produktyvumo kontrolės ir veislinių savybių gerinimui, optimizuoti valstybės valdomų įmonių veiklą. Komitetas buvo tos nuomonės, kad  Žemės ūkio rūmams reikia sustiprinti ūkininkų švietimo veiklą  veislininkystės klausimais, skatinti juos vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę ir dalyvauti selekcinėse programose. Susitikime buvo aptartos galvijų ir melžiamų karvių veislių gerinimo, produktyvumo kontrolės, genetinio fondo, veislinių telyčių auginimo problemos. Komiteto nariai išklausė Žemės ūkio ministerijos informaciją apie žuvininkystės  problemas  ir perspektyvas Lietuvoje. Posėdžio dalyviams buvo pateikta informacija apie  žuvivaisos sektoriaus valstybinį valdymą, apie dabartinę žuvų išteklių  būklę. Pažymėta, kad daug diskusijų kelia ketinimai pakeisti žuvivaisos poskyrių teisinį statusą, kuris leistų efektyviau valdyti šiuos objektus, sudarytų teisines prielaidas pasinaudoti Europos žuvininkystės fondo parama bei atskirtų valstybės institucijoms nebūdingas ūkinės veiklos (žuvivaisos) funkcijas nuo administravimo ir kontrolės funkcijų. Valstybinių vandens telkinių įžuvinimas ir retų ar nykstančių žuvų rūšių žuvivaisa yra valstybinės reikšmės veikla, o pilnaverčiam šios veiklos užtikrinimui reikėtų panaudoti tiek valstybinius, tiek privačius žuvivaisos pajėgumus. Kaimo reikalų komitetas priėmė sprendimą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos „Perėjimo prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Paramos verslo kūrimui ir plėtrai“ priemonių įgyvendinimo. Sprendime pažymėta,  kad šių priemonių įgyvendinimo taisyklės paskatino vienos rūšies ekonominės veiklos (pagrinde vėjo jėgainių) didelį pareiškėjų aktyvumą teikiant paraiškas, kurias tenkinat praktiškai būtų tekę panaudoti visas šioms priemonėms skirtas  lėšas, o darbo vietų sukūrimas  kaime būtų labai mažas. Be to, pareiškėjai nebuvo pasiruošę įsisavinti šios veiklos, prieš paraiškų teikimą skubotai tam tikslui buvo steigiamos įmonės. Pagal priemonę „Paramos verslo kūrimui ir plėtrai“ paraiškų teikėjai dažniausiai buvo ne  kaimo gyventojai, nebuvo užtikrintas teikiamų projektų ekonominis gyvybingumas. Rengiant šias paramos taisykles tikėtasi, kad tam laikui bus priimtas Atsinaujinančių išteklių ir energetikos įstatymas. Tačiau šis įstatymas nepriimtas iki šiol ir lieka neaiški jėgainių prijungimo prie elektros tinklų tvarka, nežinoma kokiai kriterijais vadovaujantis ateityje bus superkama elektros energiją. Komitetas pasiūlė Vyriausybei  pavesti Žemės ūkio, Energetikos ministerijoms ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai papildomai išnagrinėti ir suderinti nuomones dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, siekiant, kad kaimo vietovėse galima būtų įgyvendinti nedidelio galingumo atsinaujinančios energijos gamybos projektus. Žemės ūkio ministerija įpareigota atsižvelgti į pareiškėjų pageidavimus ir artimiausiu metu peržiūrėti priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ekonominės veiklos bei tradicinių amatų sąrašus, pagal kuriuos veiklos priskiriamos arba nepriskiriamos prie remtinų veiklų.
Facebook komentarai